Nasze cele lingwistyczne

Nasze cele lingwistyczne
♦ Kursy języka angielskiego - niemieckiego ♦ Agrypa Group ♦ Szczecin ♦

 

Wyznaczamy sobie jasne cele językowe w zależności od poziomu zaawansowania. 

Należą do nich w szczególności:

 • synchroniczne opanowanie sprawności w zakresie 4 czynności (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie),
 • rozwinięcie u uczącego się umiejętności swobodnego wyrażania myśli i poglądów,
 • zasięganie i udzielanie informacji na określony temat,
 • opowiadanie o zdarzeniach w teraźniejszości i przeszłości,
 • umiejętność negocjowania w określonej materii,
 • właściwe reagowanie na komunikaty językowe współrozmówcy,
 • używanie słów adekwatnie do kontekstu sytuacyjnego > słowa wieloznaczne (polisemia),
 • formułowanie hipotez w określonej sytuacji,
 • określanie przyczyn wynikających z danego zdarzenia/faktu,
 • sprawne relacjonowanie określonych wydarzeń,
 • umiejętność opisywania sytuacji i zdarzeń.
 

 

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies