Zasiłek na dzieci z Niemiec - Szczecin - Usługi online

Zasiłek na dzieci z Niemiec - Szczecin - Usługi online
                                                ♦ Zasiłek na dzieci z Niemiec (Kindergeld) Szczecin ♦ Agrypa Group ♦                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                Kursy walut                                                                                                                                                                                
 1. Zakres usług w odniesieniu do zasiłku na dzieci.                                                            

 2. Opłata za złożenie wniosku o przyznanie zasiłku na dziecko.

 3. Warunki przyznania zasiłku na dzieci.

 4. Wysokość zasiłku na dzieci w roku 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024. • Wizyty prosimy zapowiadać telefonicznie.
• Wizyty po godzinie 15:30 muszą być umówione wcześniej. 

 

1. Zakres usług w odniesieniu do zasiłku na dzieci

W zakresie uzyskania zasiłku na dziecko/dzieci zapewniamy:

 • złożenie wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego (Kindergeld),
 • uzyskanie potrzebnych dokumentów i formularzy (właściwy urząd niemiecki),
 • nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat np. tłumaczenie treści w formularzu na j. niemiecki, przesyłka dokumentów pocztą itp. 


 

2. Opłata za złożenie wniosku o przyznanie zasiłku na dziecko

 • Ceny są cenami finalnymi. Agrypa Group nie jest płatnikiem podatku VAT. Obsługa zlecenia obejmuje również tłumaczenie treści w j. polskim na niemiecki z wyłączeniem wymaganego przez urząd niemiecki tłumaczenia przysięgłego dokumentów urzędowych. 

Mogą Państwo w ramach umowy wybrać jeden ze sposobów opłacenia prowizji za usługę: 
 • albo z góry,
 • albo po otrzymaniu decyzji właściwej niemieckiej Kasy Świadczeń Rodzinnych.  
Wniosek o zasiłek na dziecko Kindergeld (dla pierwszego dziecka) opcja z góry:
550 zł brutto lub 130 euro brutto z góry

opcja po decyzji kasy rodzinnej:
10% przyznanej kwoty zwrotu zasiłku lub kontynuacji zasiłku po otrzymaniu decyzji o przyznaniu zasiłku za cały podany okres (przeliczone wg kursu średniego NBP z dnia decyzji kasy rodzinnej) – nie mniej niż 170 euro (dla pierwszego dziecka). 


Prowizja z góry lub po decyzji kasy świadczeń rodzinnych dla każdego następnego dziecka wynosi 50% ustalonej prowizji jak powyżej: 
 • z góry 275 zł brutto lub 65 euro brutto,
 • po decyzji Kasy Świadczeń Rodzinnych 5% przyznanej kwoty zwrotu zasiłku lub kontynuacji zasiłku za cały podany okres (przeliczone wg kursu średniego NBP z dnia decyzji kasy rodzinnej) – nie mniej niż 85 euro
 • Jeśli Pan/Pani potrzebuje pomocy w zakresie ubiegania się o Kindergeld, to chętnie Panu/Pani pomożemy
 • TEL. 0048-691-817-809
   

3. Warunki przyznania zasiłku na dzieci.

Przyznanie zasiłku na dziecko zależy często od wielu czynników oraz złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. W określonych warunkach można otrzymać zasiłek na dzieci również w przypadku bezrobocia, renty, po śmierci rodzica.
Zasadniczo Kindergeld należy się osobie, która:

 • ma nieograniczony obowiązek podatkowy (zamieszkanie w Niemczech i odprowadzane są podatki od wszystkich dochodów),
 • pracuje w Niemczech lub na własnej działalności gospodarczej zarejestrowanej w Niemczech (Gewerbe) pod warunkiem, że opłaca ona składki na ubezpieczenie społeczne), 
 • jest pracownikiem oddelegowanym do Niemiec zatrudnionym w polskiej firmie pod warunkiem, że podlega ubezpieczeniu społecznemu w Niemczech,  
 • jest pracownikiem sezonowym z dochodami z innych krajów nie przekraczającymi 10% ogólnego dochodu.

 
 • O zasiłek Kindergeld można również starać się na dzieci współmałżonka, a także na dzieci przysposobione, jeżeli dzieci przynależą do wspólnego gospodarstwa rodzica będącego wnioskodawcą o Kindergeld. 
 • Wniosek o zasiłek rodzinny mogą złożyć również pracownicy świadczący pracę w Niemczech, których dzieci na stałe przebywają w Polsce. 
 • Niemieckie świadczenie Kindergeld można otrzymać na dzieci biologiczne, adoptowane i przysposobione, a także na dzieci przyjęte na stałe do gospodarstwa domowego wnioskodawcy o Kindergeld. 
 • Świadczenie obejmuje dzieci formalnego partnera lub współmałżonka z innego związku, a także wnuki pod warunkiem, że dziadkowie sprawują formalną opiekę nad dziećmi. 
 • Do świadczenia Kindergeld może być uprawniona również osoba zapewniająca rzeczywiście utrzymanie dziecku zamiast rodziców.
 • Wnioskodawcą o Kindergeld może być także samo dziecko pod warunkiem, że jest pełnoletnie (inaczej w imieniu dziecka może występować z wnioskiem jego przedstawiciel ustawowy).  
 • Kindergeld może obejmować również dzieci osierocone, które pobierają rentę po rodzicu. 

    
Kindergeld i 500 plus
W wielu przypadkach zarówno 500 plus jak i Kindergeld mogą być wypłacane równocześnie. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji rodzinnej osoby ubiegającej się o Kindergeld i 500 plus. W gestii urzędu jest stwierdzenie, czy ten urząd jest właściwy i ma pierwszeństwo do wypłacania świadczenia rodzinnego. Jeżeli stwierdzone zostanie na podstawie obowiązujących przepisów, że zarówno Kindergeld jak i 500 plus mogą być wypłacane w obu państwach, to w związku z tym, że niemieckie świadczenie jest wyższe, osoba wnioskująca o Kindergeld otrzyma różnicę (Kindergeld - 500 plus). Obecnie jest to następująca różnica: 250 euro - 105 euro = 145 euro.

Natomiast w przypadku gdy stwierdzone zostanie, że do wypłaty świadczenia rodzinnego pierwszeństwo mają Niemcy, to wówczas wnioskodawca otrzyma Kindergeld w pełnej wysokości - obecnie 250 euro na dziecko. W Polsce urząd wystawia wówczas decyzję odmowną. Warto podkreślić tutaj, że w takim przypadku przy pobieraniu pełnego Kindergeld z Niemiec nie jesteśmy zwolnieni z obowiązku składania wniosku o 500 plus w każdym okresie świadczeniowym. 

Pierwszeństwo wypłaty świadczenia rodzinnego jest natomiast w Polsce, gdy rodzic mieszkający w Polsce ma zatrudnienie, to wówczas Kindergeld zostanie wypłacone po pomniejszeniu o polskie 500 plus. 


Osoby rozwiedzione:

 • Jeżeli rodzice się rozwiedli, to rodzic, w którego gospodarstwie jest dziecko i je utrzymuje, może ubiegać się o Kindergeld, najczęściej matka dziecka.
 • Warunkiem jest to, że ojciec dziecka pracuje nieprzerwanie w Niemczech i ma tam stały pobyt. W przypadku gdy ojciec dziecka nie ma zameldowania w Niemczech, wówczas trzeba wykazać, że ma on nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech.
 • Zasiłek na dziecko z Niemiec przysługuje dziecku niezależnie od tego, czy mieszka w Niemczech, czy w Polsce, oczywiście z rodzicem, który ma otrzymywać Kindergeld, również dziecko powyżej 18 lat, jeżeli się uczy np. studia. 


Chętnie podejmiemy się w Państwa imieniu uzyskaniem Kindergeld z Niemiec. Zdajemy sobie sprawę, że mogą wystąpić różne nieprzewidziane trudności, jednak dzięki konsekwencji i doświadczeniu, doprowadzimy sprawę do końca, aby mogli Państwo uzyskać niemiecki zasiłek na dziecko. W zależności od skomplikowania danej sprawy i warunków do spełnienia przez wnioskodawcę o Kindergeld, staramy się jak najsprawniej doprowadzić Państwa sprawę do finalnego wydania decyzji niemieckiej Kasy Rodzinnej.

4. Wysokość zasiłku na dzieci w roku 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022, 2023.

Oprócz Kindergeld Kasa Rodzinna wypłaca również:
 • Kinderbonus 150 euro za rok 2021,
 • Kinderbonus 100 euro za rok 2022. 


W roku 2018 i do 30.06.2019r. zasiłek na dzieci wynosił:

 • 194 euro miesięcznie na pierwsze dziecko,
 • 194 euro miesięcznie na drugie dziecko,
 • 200 euro miesięcznie na trzecie dziecko,
 • 225 euro miesięcznie na czwarte i kolejne dziecko.  


Wysokość zasiłku na dzieci od 01.07.2019 wynosiła:

 • 204 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko,
 • 210 euro miesięcznie na trzecie dziecko,
 • 235 euro miesięcznie na kolejne dzieci. 

Wysokość zasiłku na dzieci od 01.01.2021 do końca 2022 wynosi:
 • 219 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko,
 • 225 euro miesięcznie na trzecie dziecko,
 • 250 euro miesięcznie na czwarte i dalsze dzieci.  

Wysokość zasiłku na dzieci od 01.01.2023 wynosi:
 • 250 euro na każde dziecko (ok. 1100 zł). 

Rok 2024 - wysokość Kindergeld:
 • W roku 2024 wysokość zasiłku na dziecko jest nadal taka sama jak w roku 2023, czyli 250 euro. W związku z tym, że w Polce 500 plus zwiększyło się w roku 2024 do 800 plus, to osoba, której przyznano tylko różnicę (Kindergeld minus polskie świadczenie wychowawcze), otrzyma ok 75 euro na dziecko - należy 250 euro pomniejszyć o 800 zł (ok. 175 euro), wówczas zostaje ta wspomniana różnica w kwocie ok. 75 euro. Nie ma możliwości prawnych, aby pobierać 100% zasiłku na dziecko równocześnie w Polsce i Niemczech, ponieważ przepisy UE wykluczają taką ewentualność. 


Kolejność dzieci ustalana jest według dat urodzenia. Najstarsze dziecko jest więc pierwsze. Jeżeli na najstarsze dziecko nie przysługuje zasiłek na dzieci, to młodsze dzieci przesunięte zostają dalej w kolejności.


 

Agrypa Group Zasiłek na dzieci z Niemiec Szczecin, zasiłek na dzieci Niemcy Szczecin, Kindergeld Niemcy Szczecin, rodzinne z Niemiec Szczecin, świadczenia rodzinne w Niemczech Szczecin, Kindergeld dokumenty Niemcy Szczecin, Kindergeld druki Niemcy Szczecin, Kindergeld formularze Niemcy Szczecin, Kindergeld Niemcy Stargard, Goleniów, Gryfino, uzyskanie Kindergeld Szczecin, Kindergeld Szczecin, pomoc w uzyskaniu Kindergeld Szczecin, Familienkasse Niemcy Szczecin, Kindergeld Szczecin. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                          

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies