Zasiłek na dzieci z Niemiec - Szczecin - Usługi online

Zasiłek na dzieci z Niemiec - Szczecin - Usługi online
                                                ♦ Zasiłek na dzieci z Niemiec (Kindergeld) ♦ Agrypa Group Szczecin ♦                                                                                                                               

                                                                                                                                                                      Kursy walut                                                                                                                                                                                
 1. Zakres usług w odniesieniu do zasiłku na dzieci.                                                            
 2. Opłata za złożenie wniosku o przyznanie zasiłku na dziecko.
 3. Przeczytaj: Rodzic, który pobiera zasiłek na dzieci musi powiadomić kasę świadczeń rodzinnych, gdy …
 4. Warunki przyznania zasiłku na dzieci.
 5. Wysokość zasiłku na dzieci w roku 2017, 2018, 2019 i 2020. 

1. Zakres usług w odniesieniu do zasiłku na dzieci

W zakresie uzyskania zasiłku na dziecko/dzieci zapewniamy:

 • złożenie wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego (Kindergeld),
 • pomoc w wypełnieniu wymaganych urzędowo dokumentów,
 • uzyskanie potrzebnych dokumentów i formularzy (właściwy urząd niemiecki),
 • nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat np. tłumaczenie treści w formularzu na j. niemiecki, przesyłka dokumentów pocztą itp. 

2. Opłata za złożenie wniosku o przyznanie zasiłku na dziecko

Do wyboru są dwie opcje płatności:

 • z góry,
 • po otrzymaniu decyzji o przyznaniu zasiłku.
Ceny są cenami finalnymi. Agrypa Group nie jest płatnikiem podatku VAT. Obsługa zlecenia obejmuje również tłumaczenie treści w j. polskim na niemiecki z wyłączeniem wymaganego przez urząd niemiecki tłumaczenia przysięgłego dokumentów urzędowych. 
 
Wniosek o zasiłek na dziecko/dzieci 200 zł brutto z góry 8% przyznanej kwoty zwrotu zasiłku lub kontynuacji zasiłku po otrzymaniu decyzji o przyznaniu zasiłku za cały podany okres (przeliczone wg kursu średniego NBP z dnia decyzji kasy rodzinnej) – nie mniej niż 80 euro

3. Przeczytaj

Rodzic, który pobiera zasiłek na dzieci musi powiadomić kasę świadczeń rodzinnych, gdy:

 • podejmuje lub rezygnuje z pracy,
 • zostanie wysłany do pracy za granicę,
 • pobiera rentę lub renta odpada,
 • rodzic lub dziecko zmieniają zamieszkanie za granicę lub do Polski,
 • rodzic lub dziecko opuszczają swój dom.

Raz w roku kasa świadczeń rodzinnych (Familienkasse) sprawdza warunki materialne rodzica/rodziców – wysyła ona kwestionariusz (Fragebogen), aby ustalić, czy nie ma zmiany warunków życia wnioskodawcy i jego rodziny.

4. Warunki przyznania zasiłku na dzieci

 • Przyznanie zasiłku na dziecko zależy często od wielu czynników oraz złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. W określonych warunkach można otrzymać zasiłek na dzieci również w przypadku bezrobocia, renty, po śmierci rodzica.
 • O przyznaniu zasiłku na dziecko decyduje w Niemczech zasadniczo fakt, że dziecko jest w gospodarstwie domowym danego rodzica i jest na jego utrzymaniu.
 • O zasiłek na dzieci można również starać się na dzieci współmałżonka, a także na dzieci przysposobione, jeżeli dzieci przynależą do wspólnego gospodarstwa rodzica będącego wnioskodawcą o Kindergeld w Niemczech.  
 • Wniosek o zasiłek rodzinny mogą złożyć również pracownicy świadczący pracę w Niemczech, których dzieci na stałe przebywają w Polsce.  
 • Podstawowym warunkiem decydującym o możliwości otrzymania Kindergeld jest nieograniczony obowiązek podatkowy (unbeschränkte Steuerpflicht) rodzica wnioskującego o zasiłek na dzieci, który jest zobligowany do rozliczenia się z podatku w Niemczech. 
 • W przypadku niezłożenia wniosku o świadczenie 500+ w Polsce niemiecka kasa świadczeń rodzinnych w określonych przypadkach może odmówić przyznania Kindergeld.
 • Wnioskodawca musi przedłożyć zaświadczenie o tym, że zasiłek rodzinny w Polsce się należy lub nie z informacją o pobieraniu lub niepobieraniu zasiłku. 
 • Rodzice dziecka, na które ma być przyznane Kindergeld, nie muszą być w związku małżeńskim, tzn. mogą być po rozwodzie lub w separacji. 
 • Podatnicy, którzy otrzymali od niemieckiego urzędu skarbowego zwrot podatku z uwzględnieniem ulgi na dzieci (Kinderfreibetrag), nie mogą wnioskować o zasiłek na dzieci. 


Również dzieci pełnoletnie mogą otrzymać zasiłek na dzieci, warunki są następujące:
 • dziecko postanowiło uczyć się dalej na studiach lub w szkole zawodowej,
 • dziecko jest w okresie przejściowym między etapami kształcenia (do 4 miesięcy),
 • dziecko jest zarejestrowaną osobą bezrobotną i poszukującą pracy,
 • dziecko ma niepełnosprawność.


Zasiłek rodzinny przyznawany jest jednorazowo za okres do sześciu miesięcy. Zasiłek rodzinny w Niemczech można otrzymać do 6 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Zasiłek na dzieci przysługuje ustawowo w Niemczech do 18 roku życia dziecka. Okres ten może być wydłużony w przypadkach podanych powyżej do 25 roku życia.

5. Wysokość zasiłku na dzieci w roku 2017, 2018, 2019 i 2020. 

Corocznie kwota zasiłku na dzieci jest rewaloryzowana o 2 euro.

Wysokość zasiłku na dzieci w roku 2017 wynosiła:

 • 192 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko,
 • 198 euro miesięcznie na trzecie dziecko,
 • 223 euro miesięcznie na czwarte i kolejne dziecko.


W roku 2018 i do 30.06.2019r. zasiłek na dzieci wynosi:

 • 194 euro miesięcznie na pierwsze dziecko,
 • 194 euro miesięcznie na drugie dziecko,
 • 200 euro miesięcznie na trzecie dziecko,
 • 225 euro miesięcznie na czwarte i kolejne dziecko.  


Sposób określania wysokości zasiłku na kolejne dzieci uległ w porównaniu z rokiem 2017 zmianie.

Wysokość zasiłku na dzieci od 01.07.2019 wynosi:

 • 204 euro na pierwsze i drugie dziecko,
 • 210 euro na trzecie dziecko,
 • 235 euro na kolejne dzieci.


Kolejność dzieci ustalana jest według dat urodzenia. Najstarsze dziecko jest więc pierwsze. Jeżeli na najstarsze dziecko nie przysługuje zasiłek na dzieci, to młodsze dzieci przesunięte zostają dalej w kolejności.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 0048-691-817-809, emaila: info@agrypa-group.eu lub w siedzibie naszej firmy.  

                                                                                                                                                                                                                       Kursy walut                                                                                                                                        

                                                                                                                                                          

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies