Tłumaczenia terminologii medycyny

Tłumaczenia terminologii medycyny

♦ TŁUMACZENIA  MEDYCZNE SZCZECIN ♦ AGRYPA  GROUP ♦

 


 • EMAIL: INFO@AGRYPA-GROUP.EU 

 • W przypadku zasięgania informacji prosimy o kontakt tel. 0048-691-817-809.

 • Każdy dokument/tekst, który ma zostać przetłumaczony, jest wyceniany z uwzględnieniem stopnia trudności terminologii i ilości (zagęszczenia) terminów (wyrażeń fachowych).


 
 • Translacja (tłumaczenie) języka medycznego wiąże się z dużą odpowiedzialnością ze względu na kontekst zdrowotny. Pominięcie określonych informacji, nawet jeżeli wydają się one nieistotne, jest niedopuszczalne. W związku z tym, należy podkreślić, że przekład języka medycznego powinien być wykonany przez tłumacza wykazującego się bardzo dużą wiedzą w zakresie języka wyjściowego (języka przekładu) oraz dużym doświadczeniem translatorskim.

 • Duże znaczenie odgrywa fakt, że różne kwestie medyczne wiążą się ze stale rozwijającą się technologią, dlatego tłumacz powinien być dobrze zorientowany w kontekście jej rozwoju i pojawiających się nowych rozwiązań technologicznych. Aby zachować najwyższą jakość przekładu języka medycznego tłumacz musi permanentnie pogłębiać swoją wiedzę w dziedzinie medycyny, ponieważ postęp w medycynie jest bardzo szybki ze względu na pojawiające się coraz to nowe choroby, wirusy, ich mutacje oraz potrzebę udoskonalania istniejących już rozwiązań technicznych.

 • Tłumaczenie terminów medycznych (pojęć medycznych) może przysparzać tłumaczowi różnych trudności z uwagi na fakt, że określone pojęcia medyczne mogą nie mieć swoich ekwiwalentów (odpowiedników) w języku docelowym. Wówczas tłumacz musi podjąć decyzję, czy lepszym rozwiązaniem jest użycie oryginalnego wyrażenia, czy ewentualnie odpowiedniej nazwy opisowej.   

 • Pomimo tego, że język medyczny unika terminów wieloznacznych, aby nie było błędów medycznych, występują terminy, które mogą u laika sprawiać wrażenie jednego terminu (wyrazu specjalistycznego). W rzeczywistości może chodzić o dwa różne terminy (homonimy), dwa odrębne leksemy (wyrazy). Poniższy przykład wyraźnie to obrazuje.
   

‘’luteina’’

a) hormon wytwarzany przez ciałko żółte w jajnikach i łożysku;

b) naturalny żółty barwnik obecny w roślinach.   
 

 • Dobry tłumacz dokonujący przekładu leksyki medycznej wychwyci najdrobniejsze niuanse językowe, aby uniknąć błędów. Błędy mogą się pojawić przy tłumaczeniu pozornie prostych wyrażeń medycznych. Poniższe przykłady niemiecko-polskie dobrze to obrazują. To co się wydaje prostym tłumaczeniem, może być tylko złudzeniem, w rzeczywistości adekwatny przekład jest nieznacznie odmienny i może mieć istotne znaczenie medyczne.   
   

Arztwahl                wybór lekarza (błędne tłumaczenie)

Arzt – lekarz          wolny wybór lekarza (poprawny przekład)

Wahl - wybór
 

groβes Becken          miednica duża (niepoprawne tłumaczenie)

groβ – duży                 miednica większa (właściwy przekład)

Becken – miednica
 

 • Poniższy przykład polsko-angielski pokazuje, że proste określenie może zostać wadliwie przetłumaczone na język docelowy (tu angielski). Angielski rzeczownik ‘’help’’ nie zawsze występuję w połączeniu z danym rzeczownikiem w określonym kontekście (tu medycznym), tak jest akurat w poniższym przypadku.   
   

pierwsza pomoc (medyczna)                first help (błędne tłumaczenie)

                                                                                 first aid, emergency treatment (poprawne tłumaczenie)     
 
    

Oczywiście określenie ''first help'' jest używane w języku angielskim, ale dotyczy to innego kontekstu (pierwsza pomoc jako pomoc, która nadchodzi pierwsza, np. pierwsza pomoc humanitarna itp.).          

 

Dziedziny medyczne: alergologia, chirurgia, dermatologia, diabetologia, endokrynologia, gastrologia, geriatria, ginekologia, hematologia, kardiologia, neurologia, okulistyka, onkologia, urologia, stomatologia i inne.  

Tłumaczone dokumenty medyczne:

 • diagnostyka obrazowa,
 • historia chorób,
 • wynik badania lekarskiego,
 • karta szczepień,
 • zwolnienie lekarskie,
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego,
 • świadectwo zdrowia,
 • wypis szpitalny,
 • zgoda pacjenta na badania,
 • protokół badań,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • opinia lekarska,
 • skierowanie,
 • decyzje i rozporządzenia wydawane przez Ministra Zdrowia,
 • charakterystyka różnorakich produktów medycznych,
 • podręcznik obsługi urządzeń medycznych,
 • patenty i umowy
 • i inne. 
      ​
 • EMAIL: INFO@AGRYPA-GROUP.EU 
 • W przypadku zasięgania informacji prosimy o kontakt tel. 0048-691-817-809.


Agrypa Group Tłumaczenia medyczne Szczecin, tłumaczenia terminologii anatomii Szczecin, tłumaczenia historii chorób Szczecin, tłumaczenia dokumentów medycznych Szczecin, tłumaczenia dokumentów szpitalnych Szczecin, tłumaczenia świadectw zdrowia Szczecin, tłumaczenie dokumentów medycznych Szczecin, tłumaczenie orzeczeń lekarskich Szczecin, tłumaczenie dokumentów szpitalnych Szczecin, tłumaczenie dokumentacji chorób Szczecin, tłumaczenie dokumentacji leczniczej Szczecin, tłumaczenia wyników badań lekarskich Szczecin, tłumaczenia medyczne angielski Szczecin, tłumaczenie medyczne Szczecin, tłumaczenie dokumentacji szpitalnej Szczecin, tłumaczenia medyczne duński Szczecin, tłumaczenie dokumentacji medycznej Szczecin, tłumaczenia szpitalne Szczecin, tłumaczenia medyczne niderlandzki Szczecin, biuro tłumaczeń medycznych Szczecin, tłumaczenia medyczne norweski Szczecin, tłumaczenie skierowań lekarskich Szczecin, tłumaczenia farmaceutyczne Szczecin, tłumaczenia medyczne online Szczecin, tłumaczenie dokumentów Szczecin, tłumaczenie kart szczepień Szczecin, tłumaczenie zwolnień lekarskich Szczecin, tłumaczenia medyczne ukraiński Szczecin, tłumaczenia medyczne francuski Szczecin, tłumaczenie wypisów szpitalnych Szczecin, tłumaczenie protokołów badań medycznych Szczecin, tłumaczenia medyczne angielski Szczecin, tłumaczenia medyczne niemiecki Szczecin, tłumaczenie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności Szczecin, tłumaczenie opinii lekarskich Szczecin.    
 

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies