Tłumaczenie pisemne - Usługi online

Tłumaczenie pisemne - Usługi online
♦ Agrypa Group ♦ Tłumacze przysięgli Szczecin ♦

                                                                                                                                                                   Kursy walut
 
• Wizyty prosimy zapowiadać telefonicznie.
• Wizyty po godzinie 15:30 muszą być umówione wcześniej. 

 
 • Tłumacze przysięgli, specjalistyczni i zwykli współpracujący z Agrypa Group Szczecin starannie i fachowo wykonują swoje przekłady pisemne, które charakteryzują się wysoką jakością. 
 • Wycenę tłumaczenia i zlecenie tłumaczenia przez Internet przyjmujemy w godzinach 09:00 - 21:00 (poniedziałek - piątek).  
 • Każde zlecenie jest traktowane przez nas w indywidualny sposób, który gwarantuje jego rzetelną realizację. Jakość wykonanego tłumaczenia stanowi dla nas priorytet, dlatego dokładamy starań, aby była na najwyższym poziomie.  
 • Zawsze wykonujemy zlecenia w taki sposób, aby rezultat finalny przekładu zapewniał pełną satysfakcję klientów indywidualnych oraz firm ze Szczecina oraz innych miast, którzy np. zamawiają tłumaczenia online.  
 • Wykonane tłumaczenie można odebrać w naszym biurze, online (tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne) lub pocztą.  
 • Jeżeli chcesz wycenić tłumaczenie, to możesz zrobić to przez zakładkę ,,wycena tłumaczenia''. 

  
 1. Wycena tłumaczenia i płatność.
 2. Cennik.
 3. Kryteria dla tłumaczeń pisemnych.                                                                                                                                                                                        3.1. Kryterium ilości znaków w tekście.                                                                                                                                                                                  3.2. Kryterium czasowe.                                                                                                                                                                                                                     3.3. Kryterium rodzaju tekstu.   
 4. Uwierzytelnienie, sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma oraz  korekta tekstu.
 5. Rabaty.
 6. Rodzaje tłumaczonych dokumentów. ​ 
 7. Wykonywane tłumaczenia pisemne. 
1. Wycena tłumaczenia i płatność
Klient może zlecić bezpłatnie Agrypie Group – tłumaczenia techniczne i przysięgłe wycenę tłumaczenia. Wycena np. dokumentu/tekstu do tłumaczenia realizowana jest przez Agrypa Group zasadniczo poprzez wysłanie tekstu przez klienta przez formularz wyceny tłumaczenia z podaniem wszystkich obligatoryjnych danych klienta/zleceniodawcy.   

Obliczenie należności za dane tłumaczenie odbywa się następująco:
 • Podstawą obliczenia jest język docelowy, na który została wykonana translacja.
 • Język źródłowy służy do przekładu na język docelowy (stanowi bazę do oszacowania kosztu translacji). 
 • Należność za tłumaczenie można opłacić w złotówkach lub euro wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego. 
 • W przypadku wybrania płatności w walucie obcej prosimy o informację o tym przy zleceniu tłumaczenia dokumentu lub tekstu. 
 • Jako potwierdzenie płatności honorujemy zasadniczo elektroniczne potwierdzenia bankowe w formacie PDF. 
 • Wycena tłumaczenia.
 • Jakość tłumaczenia
2. Cennik
Sprawdź aktualne ceny tłumaczeń językowych.
 
3. Kryteria dla tłumaczeń pisemnych
Cena tłumaczenia tekstu jest uzależniona od następujących kryteriów:
 1. ilości znaków graficznych w tekście ze spacjami,
 2. czasu realizacji zlecenia,
 3. rodzaj tekstu.
3.1. Kryterium ilości znaków w tekście:
 • Tłumaczenie zwykłe - ceny dla tłumaczeń zwykłych podane są w cenniku tłumaczeń. Agrypa Group przyjmuje wg kryterium ilości znaków jako jedną stronę tłumaczenia zwykłego 1500 zzs (znaków ze spacjami). Każda następna rozpoczęta strona tłumaczenia traktowana jest jako cała jedna strona.  
 • Tłumaczenie przysięgłe - ceny dla tłumaczeń przysięgłych podane są w cenniku tłumaczeń. Tłumaczenie przysięgłe jednej strony to 1125 znaków graficznych ze spacjami. Stronę rozpoczętą liczy się za całą. Tłumaczenie przysięgłe zawsze jest w postaci wydruku opatrzonego pieczęcią i dlatego musi zostać przekazane klientowi pocztą lub zostaje odebrane osobiście. Tłumaczenie przysięgłe dotyczy dokumentów urzędowych, umów, aktów notarialnych oraz dokumentów z pieczęcią. Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 r. (Dz. U. Nr 15 z 2005r., poz. 131).
 • Tłumaczenie tekstów specjalistycznych - cena brutto za stronę tłumaczenia zależy od stopnia trudności terminologii i ilości terminów w tłumaczonym dokumencie/tekście. 

  Cena za jedną stronę tłumaczenia zależna jest od ilości znaków ze spacjami w tekście, wynika ona z zasad określonych w ,,Ogólnych warunkach zlecenia tłumaczeń''. Znaki graficzne są to litery, cyfry, znaki interpunkcyjne, znaki przestankowe i znaki przeniesienia, do strony wliczane są również spacje.
3.2. Kryterium czasowe:
a) Tryb normalny - do czasu realizacji tłumaczenia nie są wliczane niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz dzień zlecenia tłumaczenia. Czas realizacji tłumaczeń jest następujący:
 • do 8 stron łącznie – czas realizacji tłumaczenia do 48 godzin,
 • do 12 stron łącznie - czas realizacji tłumaczenia do 72 godzin,
 • do 16 stron łącznie - czas realizacji tłumaczenia do 96 godzin,
 • powyżej 16 stron – termin realizacji tłumaczenia jest uzgadniany.

b) Tryb przyspieszony - należy uprzednio skonsultować się  telefonicznie lub przez email:
 • tłumaczenie zwykłe przyspieszone (+50% dopłaty) – czas realizacji krótszy o połowę od podanego powyżej, np. zamiast 48 godzin 24 godziny,
 • tłumaczenie na ten sam dzień – 100% dopłaty,
 • tłumaczenie przysięgłe lub specjalistyczne przyspieszone – 100% dopłaty, np. zamiast 72 godzin 36 godzin.
3.3. Kryterium rodzaju tekstu:
 • Tłumaczenia zwykłe – ceny są podane powyżej  w tabeli w zależności od kierunku tłumaczenia,
 • Tekst specjalistyczny (tłumaczenie tekstów zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną),  
 • Tłumaczenia przysięgłe - strona do tłumaczenia zawiera 1125 znaków ze spacjami,
 • Teksty sporządzone pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy – (z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym) naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 25%. Dla nietypowego układu graficznego dodatkowo 25% dopłaty.
4. Uwierzytelnienie, sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma oraz  korekta tekstu
 • Uwierzytelnienie już przetłumaczonego tekstu - 50% stawki tłumaczenia przysięgłego,
 • Sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę - 50% stawki przewidzianej za tłumaczenie przysięgłe,
 • Korekta/weryfikacja tekstu - 50% ceny tłumaczenia.  

Uwierzytelnienie tłumaczenia

Uwierzytelnienie tłumaczenia polega na dokonaniu  czynności przez tłumacza przysięgłego na tekście już wcześniej przetłumaczonym przez inną osobę (nie mającą uprawnień do tłumaczenia przysięgłego). Tłumacz przysięgły sprawdza i układa zgodnie z wymogami Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego dokument przetłumaczony przez innego tłumacza (np. tłumacza technicznego). Tłumacz wpisuje dokonanie uwierzytelnienia do repertorium, w którym odnotowane muszą być wszystkie wykonane przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia i uwierzytelnienia.
Tak samo jak przy tłumaczeniu poświadczonym, tłumaczenie uwierzytelnione musi zostać podpisane przez tłumacza i opatrzone jego okrągłą pieczęcią. Na końcu uwierzytelnienia tłumacz powinien zamieścić formułę poświadczającą zgodność tłumaczenia z oryginałem. Tłumacz musi również opisać w tłumaczeniu oryginalny dokument – w szczególności pieczęcie i podpisy, które są w tym dokumencie.

 
5. Rabaty
Zobacz jakie obowiązują rabaty na tłumaczenie.
 
6. Rodzaje tłumaczonych dokumentów.
 • tłumaczenie aktów małżeństwa, 
 • tłumaczenie aktów urodzenia, 
 • tłumaczenie aktów notarialnych, 
 • ​tłumaczenie aktów zgonu,  
 • tłumaczenie umów handlowych,
 • tłumaczenie umów o kooperacji,
 • tłumaczenie umów najmu,
 • tłumaczenie umów o pracę,
 • tłumaczenie wypowiedzeń pracy,
 • tłumaczenie umów cywilnych,
 • tłumaczenie polis ubezpieczeniowych, 
 • tłumaczenie sprawozdań finansowych,
 • tłumaczenie zaświadczeń o niekaralności,
 • tłumaczenie zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ,
 • tłumaczenie zaświadczeń z urzędu skarbowego,
 • tłumaczenie dyplomów ukończenia studiów wyższych,
 • tłumaczenie świadectw szkolnych,
 • tłumaczenie odpisów KRS,
 • tłumaczenie odpisów KRK,
 • tłumaczenie instrukcji obsługi, 
 • tłumaczenie dokumentów pojazdów drogowych, 
 • tłumaczenie pozwów sądowych,
 • tłumaczenie apelacji sądowych, 
 • tłumaczenie pism sądowych,
 • tłumaczenie wyroków sądowych,
 • tłumaczenie dokumentacji technicznej,
 • tłumaczenie innych dokumentów urzędowych (działalność biznesowa, zawodowa, społeczna, kulturalna, sportowa itd.). 
7. Wykonywane tłumaczenia pisemne:   
​ 

Agrypa Group Szczecin: tłumaczenia specjalistyczne Szczecin, tłumaczenia techniczne Szczecin, tłumaczenia naukowe Szczecin, tłumaczenia medyczne Szczecin, tłumaczenia ekonomiczne Szczecin, tłumaczenia prawnicze Szczecin, tłumaczenia sądowe Szczecin, tłumaczenia przysięgłe Szczecin, tłumacze przysięgli Szczecin, tłumacz przysięgły języka angielskiego Szczecin, tłumacz przysięgły języka białoruskiego Szczecin, tłumacz przysięgły języka czeskiego Szczecin, tlumacz Szczecin, tłumacz przysięgły języka duńskiego Szczecin, tłumacz przysięgły języka francuskiego Szczecin, tłumacze Szczecin, tłumaczenia Szczecin, tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego Szczecin, tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego Szczecin, tlumacze przysiegli Szczecin, tłumacz przysięgły języka niemieckiego Szczecin, tlumacz przysiegly Szczecin, tłumacz przysięgły języka norweskiego Szczecin, tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Szczecin, tlumaczenia online Szczecin, tłumacz przysięgły języka szwedzkiego Szczecin, tłumacz Szczecin, tłumaczenia hiszpański Szczecin, tlumaczenie dokumentow Szczecin, tłumaczenia białoruski Szczecin, tłumaczenia francuski Szczecin, biuro tlumaczy przysieglych Szczecin, tłumaczenia bułgarski Szczecin, tłumaczenia rosyjski Szczecin, biura tlumaczen Szczecin, tłumaczenia czeski Szczecin, tłumaczenia włoski Szczecin, tlumaczenia przysiegle Szczecin, tłumaczenia norweski Szczecin, tłumaczenia ukraiński Szczecin, tlumaczenia sadowe Szczecin, tłumaczenia szwedzki Szczecin, tłumaczenia niderlandzki Szczecin, tłumaczenia duński Szczecin, tłumacz przysięgły holenderski Szczecin, tłumacz przysięgły języka ukraińskiego Szczecin, tłumacz przysięgły języka włoskiego Szczecin.     

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                          

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies