Dla tłumaczy

Dla tłumaczy
 1. Języki.
 2. Formularz dla tłumacza.

1. Języki.

 Zapraszamy tłumaczy następujących języków do współpracy:

2. Formularz dla tłumacza. 

 • Tłumaczy zainteresowanych współpracą prosimy o wypełnienie formularza (nieobligatoryjne). 
 • Cenimy sobie dobrą atmosferę współpracy oraz profesjonalizm tłumaczeń.
 • Nasze zasady współpracy są przejrzyste i uczciwe.
 • Skan wypełnionego i podpisanego formularza (nieobligatoryjne), CV i stawki tłumacza prosimy przesłać na nasz adres email: tlumacze@agrypa-group.eu. W nagłówku Państwa emaila prosimy podać ,,Tłumacz języka - miejscowość (dzielnica)''. 
 • Prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami tłumaczeń i informacjami dotyczącymi translacji ,,Ogólne warunki zlecenia tłumaczeń'', ,,Realizowane rodzaje tłumaczeń''.  
 • Informujemy, że w ramach naszych wewnętrznych procedur możemy poprosić tłumacza o wykonanie próbnego tłumaczenia tekstu w zakresie danego języka. Po weryfikacji jakości przekładu tłumacz zostanie poinformowany o jakości wykonanej translacji. Informujemy, że procedura weryfikacji może dotyczyć również umiejętności w zakresie tłumaczenia ustnego. 
 • Do współpracy zapraszamy również korektorów tekstu. Prosimy o przesłanie swojego CV na email tlumacze@agrypa-group.eu i podanie swoich stawek w dokumencie do pobrania - stawki tłumacza. W temacie wiadomości do nas prosimy podać ‘’Korektor’’.   
 • Podstawą rozpoczęcia współpracy pomiędzy Agrypa Group a tłumaczem jest podpisanie umowy o współpracy, w której zawarte są zasady realizacji usług przez tłumacza i jego uprawnienia w ramach umowy o współpracy, która precyzuje również zobowiązania Agrypa Group.                                                                                                                                                                                                                                   
 • Formularz dla tłumacza
 • Stawki tłumacza dla pozostałych języków
 • Stawki tłumacza dla niemieckiego 

W Pana/Pani CV prosimy umieścić informację:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojej firmy/moich danych osobowych w związku z realizacją procesu rekrutacji przez Agrypa Group Tłumaczenie techniczne i przysięgłe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
Agrypa Group zobowiązuje się do ochrony danych osobowych tłumaczy języków obcych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000). Tłumacz ma prawo do dostępu do danych swojej firmy/swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.  

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies