Zwrot składek emerytalnych z Niemiec - Szczecin - Usługi online

Zwrot składek emerytalnych z Niemiec - Szczecin - Usługi online

                                                                                                                                                                                                                                               Kursy walut 
 1. O zwrot składek emerytalnych mogą ubiegać się osoby, które:
 2. Kto może ubiegać się o zwrot składek emerytalnych?
 3. Za jaki okres wstecz zwracane są składki emerytalne?
 4. Zwrot składek emerytalnych i składki nie podlegające zwrotowi.
 5. Cennik opłat.

♦ Wizyty prosimy zapowiadać telefonicznie.
♦ Wizyty po godzinie 15:30 muszą być umówione wcześniej. 

♦ Nie świadczymy usług w zakresie niemieckiej emerytury.
♦ Nie udzielamy informacji i nie wnioskujemy w sprawie niemieckiej renty.
♦ Zwrot składek emerytalnych odbywa się przez Agrypa Group po podpisaniu umowy o świadczenie usługi, pełnomocnictwa i załączników do umowy. Umowa podpisywana jest osobiście przez strony wyłącznie w biurze w Szczecinie. 
♦ Nie prowadzimy jakichkolwiek konsultacji w kwestii zwrotu składek emerytalnych bez podpisania umowy w biurze lub ewentualnie zawartej zdalnie (przedpłata). 
A. O zwrot składek emerytalnych mogą ubiegać się osoby, które:

 • nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu i nie są uprawnione do dobrowolnego ubezpieczenia,
 • ukończyły 65 rok życia (wiek emerytalny zgodnie z ustawodawstwem niemieckim) i pracowały w Niemczech poniżej 5 lat (dotyczy obowiązkowego okresu składkowego).
 • Spełnienie samego warunku pracy poniżej 5 lat nie uprawnia do ubiegania się o zwrot składek emerytalnych w Niemczech, musi być spełniony główny warunek, czyli osiągnięty wiek emerytalny w przypadku obywateli UE.

B. Kto może ubiegać się o zwrot składek emerytalnych?

 • Składki emerytalne mogą być zwrócone wdowcom, wdowom, sierotom pod warunkiem, że nie nabyli ustawowego prawa do renty rodzinnej.
 • Osoby, które nie mają prawa do roszczenia o emeryturę niemiecką, ponieważ nie przepracowały minimum 5 lat w Niemczech, mogą złożyć wniosek o zwrot składek emerytalnych za cały okres pracy w Niemczech. Procedura jest czasochłonna, ponieważ urząd niemiecki bardzo dokładnie sprawdza wszystkie świadczenia pobierane przez wnioskodawcę w swoim kraju oraz z innych krajów. W przypadku większych sum procedura zwrotu składek emerytalnych jest warta trudu i poświęconego czasu. Mogą Państwo zlecić nam odzyskanie swoich składek emerytalnych, a my zajmiemy się fachowo tą procedurą odzyskania wszystkich Państwa składek z Niemiec.

C. Za jaki okres wstecz zwracane są składki emerytalne?

 • Procedura zwrotu składek dotyczy również okresu, kiedy w Niemczech w obiegu była marka niemiecka, wówczas urząd niemiecki przeliczy sumę zwrotu składek emerytalnych na euro wg odpowiedniego wskaźnika przeliczeniowego.
 • Składki emerytalne z NRD zwracane są wyłącznie za okres po 30 czerwca 1990r.

D. Zwrot składek emerytalnych i składki nie podlegające zwrotowi.

 • Składki obowiązkowe i dobrowolne podlegają zwrotowi w połowie, w przypadku składek na dodatkowe ubezpieczenie w całości.
 • Określone składki nie podlegają zwrotowi, należą do nich:
- składki opłacone w okresie bezrobocia przez Federalną Agencję Pracy,
- składki, na podstawie których otrzymaliśmy podstawowe świadczenie (np. rehabilitacyjne).

E. Cennik opłat.

Prowizja z góry:

600 zł brutto
Prowizja po otrzymaniu decyzji o zwrocie składek emerytalnych wraz z odsetkami:

10% całej sumy zwróconych składek emerytalnych wraz z odsetkami   w euro (przeliczone wg kursu średniego NBP z dnia decyzji o zwrocie składek) – nie mniej niż 150 euro.


                                                                                                                                                                                                                                                    Kursy walut 

                                                                                                                                                           

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies