Zwrot podatku z Niemiec - Szczecin - Usługi online

Zwrot podatku z Niemiec - Szczecin - Usługi online
♦ Zwrot podatku z Niemiec Szczecin ♦ Agrypa Group ♦

 
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                   Kursy walut
Agrypa Group
Pl. Hołdu Pruskiego 8/403
70-550 Szczecin
Tel. 0048 691 817 809

​​1. Zakres usług podatkowych w Niemczech.

2. Cennik. 

3. Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej w Niemczech?

4. Termin złożenia deklaracji podatkowej.

5. Jakie są odliczenia w deklaracji podatkowej w Niemczech? 

6. Kwoty wolne od podatku w latach 2020 – 2023. 

7. Kalkulacja zwrotu podatku (Niemcy).


• Wizyty prosimy zapowiadać telefonicznie.
• Wizyty po godzinie 14:00 muszą być umówione wcześniej. 
                                                                                                                                                           1. Zakres usług podatkowych w Niemczech.

Zajmujemy się następującymi usługami w zakresie podatków w Niemczech:

 • zwrot podatku od wynagrodzenia do 4 lat wstecz (2020 - 2023), 
 • rozliczenie podatku (indywidualne, wspólne, zerowe),
 • uzyskaniem potrzebnych dokumentów z Niemiec (zwrot podatku, karty podatkowe, Steuernummer itp.),
 • obsługa zlecenia obejmuje również nieodpłatne tłumaczenie treści w j. polskim na j. niemiecki z wyłączeniem tłumaczenia przysięgłego dokumentów urzędowych wskazanych przez niemiecki urząd skarbowy, nieodpłatne przesłanie dokumentów do urzędu skarbowego.
     
 • Zwrot podatku od wynagrodzenia z Niemiec możliwy jest do 4 lat wstecz: 
 • za rok podatkowy 2022 do 31. grudnia 2026 roku, 
 • za rok podatkowy 2021 do 31. grudnia 2025 roku, 
 • za rok podatkowy 2020 do 31. grudnia 2024 roku, 
 • WYSOKOŚĆ ZWROTU PODATKU Z NIEMIEC.
   
 • Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej otrzymać decyzję dotyczącą danej kwestii od niemieckiego urzędu skarbowego. Aby skutecznie przeprowadzić procedurę zwrotu podatku musimy uzyskać od Państwa niezbędne dokumenty. Jeśli określonych dokumentów brakuje, wówczas zajmiemy się fachowo ich uzyskaniem od niemieckiego urzędu podatkowego.
 • Nasze opłaty za daną usługę są przejrzyste i konkurencyjne. To Państwo decydują w jaki sposób opłacą prowizję za usługę, z góry, czy po załatwieniu sprawy do końca (po wydaniu decyzji finalnej urzędu skarbowego).


2. Cennik.

 • Zwrot podatku od wynagrodzenia za pracę w Niemczech – indywidualnie.
 • Zwrot podatku od wynagrodzenia za pracę w Niemczech – wspólnie.
 • Rozliczenie zerowe podatku.
 • Uzyskanie niezbędnych kart podatkowych.
 • Uzyskanie zaświadczenia UE/EOG.
 • PIT 36 plus PIT ZG.
 • Wszystkie ceny są cenami finalnymi. Agrypa Group nie jest płatnikiem podatku VAT.
 • Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat np. za tłumaczenie treści w j. polskim z wyłączeniem wymaganego przez urząd tłumaczenia dokumentów urzędowych, przesłanie dokumentów pocztą itp. 
 
 • ZA POLECENIE USŁUGI ZNAJOMEMU RABAT 70 zł. 
 
prowizja z góry prowizja po decyzji podatkowej
rozliczenie indywidualne
(cena wg dochodu rocznego)
rozliczenie wspólne
(cena wg dochodu rocznego)
rozliczenie indywidualne rozliczenie wspólne
0 – 5000 euro 320 zł 0 – 5000 euro 410 zł

 
10% kwoty nadpłat podatkowych w euro (przeliczone według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia decyzji o zwrocie podatku) – nie mniej niż 110 euro brutto (więcej informacji poniżej cennika*). 10% kwoty nadpłat podatkowych w euro (przeliczone według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia decyzji o zwrocie podatku) – nie mniej niż 120 euro brutto (więcej informacji poniżej cennika*).
5000 – 10000 euro  340 zł 5000 – 10000 euro 430 zł

 
10000 – 15000 euro 360 zł 10000 – 15000 euro 450 zł

 
15000 – 20000 euro 375 zł 15000 – 20000 euro 460 zł

 
20000 – 25000 euro 390 zł 20000 – 25000 euro 470 zł

 
25000 – 30000 euro 400 zł 25000 – 30000 euro 490 zł
30000 – 35000 euro 410 zł 30000 – 35000 euro 505 zł


 
10% kwoty nadpłat podatkowych w euro (przeliczone według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia decyzji o zwrocie podatku) – nie mniej niż 120 euro brutto (więcej informacji poniżej cennika*). 10% kwoty nadpłat podatkowych w euro (przeliczone według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia decyzji o zwrocie podatku) – nie mniej niż 140 euro brutto (więcej informacji poniżej cennika*).
35000 – 40000 euro 420 zł 35000 – 40000 euro 515 zł


 
40000 – 45000 euro 435 zł 40000 – 45000 euro 525 zł


 
45000 – 50000 euro 450 zł 45000 – 50000 euro 540 zł


 
powyżej 50000 euro 465 zł powyżej 50000 euro 550 zł

 
 
Rozliczenie zerowe podatku 180 zł
Uzyskanie niezbędnych kart podatkowych 170 zł
Uzyskanie zaświadczenia UE/EOG 160 zł 
PIT 36 plus PIT ZG 170 zł (indywidualnie)
190 zł - 240 zł (wspólnie)
* Prowizja po otrzymaniu decyzji podatkowej wynosi 10% kwoty nadpłaty podatku. Prowizja do zapłaty w takim przypadku jest również wtedy, gdy wystąpi niedopłata podatku lub podatek do zapłaty 0,00 Euro (dotyczy 3 klasy podatkowej). Taka sytuacja może mieć miejsce szczególnie przy 3 klasie podatkowej, przy której w ciągu roku podatkowego zapłacone zostały przez pracodawcę małe lub bardzo małe zaliczki na podatek od wynagrodzenia (Lohnsteuer) do urzędu skarbowego. Przy rozliczeniu podatkowym  za dany rok może zostać w określonych przypadkach wyliczona przez urząd skarbowy niedopłata podatku od wynagrodzenia, ponieważ zaliczki na podatek były małe, co może skutkować koniecznością uiszczenia podatku przez podatnika z 3 klasą podatkową. Podatnicy z trzecią klasą podatkową muszą w związku z tym obowiązkowo corocznie rozliczać się z niemieckim fiskusem. Informacje o wysokości zwrotu podatku można znaleźć w zakładce: wysokość zwrotu podatku z Niemiec.   


3. Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej w Niemczech?

Zobligowane do złożenia deklaracji podatkowej we właściwym urzędzie skarbowym (Finanzamt) są:

 • osoby, które mają dochody w Niemczech,
 • osoby pobierające na przykład zasiłek dla bezrobotnych i uzyskujące świadczenia większe niż 410 euro miesięcznie (zapomoga dla bezrobotnych, zasiłek rodzinny, urlop macierzyński, zasiłek chorobowy),
 • osoby pobierające niemiecką rentę lub emeryturę,
 • osoby mające w Niemczech działalność gospodarczą, nawet wtedy, gdy nie mają miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Niemczech,
 • osoby posiadające III klasę podatkową,
 • osoby otrzymujące nie opodatkowane dochody przewyższające 410 euro miesięcznie (z dzierżawy, z najmu, a także z ubezpieczenia emerytalnego),
 • osoby, których wysokość dochodu przewyższyła kwotę wolną od podatku i nie odprowadzono podatku,
 • osoby, które otrzymały wezwanie do rozliczenia się,
 • osoby, które uzyskały dochody z większej ilości stosunków pracy.


4. Termin złożenia deklaracji podatkowej.

 • Deklarację podatkową należy złożyć maksymalnie do 31 sierpnia przypadku rozliczenia podatku bez pomocy doradcy podatkowego za rok podatkowy 2023. W wyjątkowych przypadkach termin ten można przesunąć, ale tylko wtedy, jeśli niemiecki urząd skarbowy zostanie uprzednio przez nas powiadomiony. Decyzję w kwestii rozliczenia podatku urząd skarbowy może wydać w przeciągu 3-6 miesięcy, a czasami dłużej, ponieważ nie ma regulacji ustawowej w kwestii terminu wydania decyzji o rozliczeniu podatku przez właściwy urząd skarbowy w Niemczech. 
 • Podatnik może uzyskać zwrot podatku za 4 lata wstecz. Za rok 2020 można odzyskać podatek od wynagrodzenia (Lohnsteuer) maksymalnie do końca 2024r. poprzez przedłożenie w niemieckim urzędzie skarbowym (Finanzamt) wszystkich niezbędnych dokumentów. 
 • W przypadku otrzymania od niemieckiego urzędu skarbowego wezwania do złożenia deklaracji podatkowej należy bezwzględnie złożyć zenanie podatkowe w terminie wskazanym przez urząd.                                               


5. Jakie są odliczenia w deklaracji podatkowej w Niemczech?

W deklaracji podatkowej za dany rok można odliczyć wiele nakładów związanych ze stosunkiem pracy i innych, między innymi:
 • koszty dojazdów do miejsca wykonywania pracy,
 • środki niezbędne do pracy (ubrania robocze, narzędzia, literaturę specjalistyczną),
 • koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
 • wydatki związane z chorobą lub rehabilitacją,
 • koszty poniesione na utrzymanie drugiego mieszkania,
 • koszty podróży do kraju,
 • dobrowolne ubezpieczenie pielęgnacyjne, zdrowotne, od wypadków lub na życie,
 • ulgę z tytułu posiadania dzieci,

 
Im więcej podatnik wykorzysta odliczeń, tym wyższy może być zwrot podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuer). Istotne znaczenie dla wysokości podatku od wynagrodzenia ma klasa podatkowa, która wpływa  na comiesięczne potrącenia podatku od wynagrodzenia przez pracodawcę. Stawki podatku mogą różnić się w każdym kraju związkowym (Bundesland):    
 

 
6. Kwoty wolne od podatku w latach 2020 – 2023. 

 
Kwota wolna od podatku w roku podatkowym   Rozliczenie indywidualne    Małżeństwo
2023 10908 euro 21816 euro
2022 10347 euro 20694 euro
2021 9744 euro 19488 euro
2020 9408 euro 18816 euro
 • Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 0048-691-817-809, emaila: info@agrypa-group.eu lub w siedzibie naszej firmy (zakładka – Kontakt).   
 • Wysokość zwrotu podatku z Niemiec. 
  

7. Kalkulacja zwrotu podatku (Niemcy). 

 • Na Państwa życzenie możemy wykonać nieodpłatnie kalkulację nadpłaty podatkowej za dany rok podatkowy. Rozliczenie podatku w Niemczech możliwe jest do 4 lat wstecz (lata 2020 - 2023)
 • Jeżeli Państwo chcą kalkulację nadpłaty podatkowej, to należy pobrać poniżej znajdujący się formularz podatkowy, wypełnić go i przesłać przez zakładkę ,,Kontakt;’’ na naszej stronie internetowej akceptując RODO i politykę prywatności Agrypa Group (informacje w stopce strony www.agrypa-group.eu).
 • Należy pamiętać, że w przypadku rozliczenia podatku zawsze korzystniejsze jest rozliczenie wspólne z małżonkiem, również w przypadku, gdy małżonek pracuje w Polsce lub nie pracuje.
 • Prosimy o zapoznanie się z możliwościami odliczeń podatkowych na stronie . Prosimy o kompletne wypełnienie formularza podatkowego.
 • Informację zwrotną otrzymają Państwo na podany email. Zastrzegamy, że w szczególnych przypadkach odpowiedź może być udzielona w późniejszym terminie lub może być odmowa wykonania kalkulacji podatkowej np. niekompletne wypełnienie formularza podatkowego itp. 
 • Kalkulacja nadpłaty podatkowej ma jedynie charakter symulacji podatkowej i nie ma w tym zakresie gwarancji otrzymania identycznej nadpłaty podatkowej od urzędu skarbowego. Na zwrot podatkowy ma wpływ wiele czynników, dlatego kalkulacja ma formę szacunkową. Korzystniejsze jest rozliczenie wspólne małżonków (podwójna kwota wolna od podatku). 
 • Pobierz poniższy formularz podatkowy na swój komputer (pobrane pliki), zaznacz go, skopiuj i wklej na pulpit swojego komputera. 

FORMULARZE PODATKOWE (KALKULACJA NADPŁATY PODATKU):
FORMULARZ PODATKOWY  
FORMULARZ PODATKOWY PDF str. 1
FORMULARZ PODATKOWY PDF str. 2​​​​​

Agrypa Group: Zwrot podatku z Niemiec Szczecin, rozliczenie podatku Niemcy Szczecin, rozliczenie PIT Niemcy Szczecin, rozliczenie podatku niemieckiego Szczecin, cennik zwrot podatku z zagranicy Szczecin, zwrot podatku Niemcy Szczecin, klasy podatkowe Niemcy Szczecin, rozliczanie podatków Niemcy Szczecin, zwolnienia podatkowe Niemcy Szczecin, kancelaria podatkowa Szczecin, deklaracja podatkowa Niemcy Szczecin, kwoty wolne od podatku Niemcy Szczecin, złożenie PIT Niemcy Szczecin, oblicz zwrot podatku z Niemiec Szczecin, odliczenia podatkowe Niemcy Szczecin, Lohnsteuer Niemcy Szczecin, kalkulacja zwrotu podatkowego Niemcy Szczecin, odzyskanie podatku z Niemiec Szczecin, rozliczenie podatku z zagranicy Szczecin, jak rozliczyć podatek z Niemiec Szczecin, zwrot podatku z zagranicy Szczecin, biuro podatkowe Szczecin, niemieckie podatki Szczecin, kalkulator podatku Niemcy Szczecin, rozliczenia podatkowe Niemcy Szczecin, deklaracja podatkowa Niemcy Szczecin, rozliczenie dochodów z Niemiec Szczecin, złożenie deklaracji podatkowej Niemcy Szczecin, pity Niemcy Szczecin, jak odzyskać podatek z Niemiec Szczecin, podatki Niemcy Szczecin, nadpłata podatku z Niemiec Szczecin, cennik zwrot podatku z Niemiec Szczecin.     

                                                                                                                                                                                                                                                   

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies