Zwrot podatku z Niemiec - Szczecin - Usługi online

Zwrot podatku z Niemiec - Szczecin - Usługi online
♦ Zwrot podatku z Niemiec Szczecin ♦ Agrypa Group ♦

 
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                   Kursy walut
 1. Zakres usług podatkowych w Niemczech.

 2. Cennik.

 3. Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej w Niemczech?

 4. Termin złożenia deklaracji podatkowej.

 5. Jakie są odliczenia w deklaracji podatkowej w Niemczech? 

 6. Kwoty wolne od podatku w latach 2017 – 2020 (Grundfreibetrag).                                                                                                                      1. Zakres usług podatkowych w Niemczech.

Zajmujemy się następującymi usługami w zakresie podatków w Niemczech:

 • zwrot podatku od wynagrodzenia do 4 lat wstecz, 
 • rozliczenie podatku (indywidualne, wspólne, zerowe),
 • uzyskaniem potrzebnych dokumentów z Niemiec (zwrot podatku, karty podatkowe, Steuernummer itp.),
 • obsługa zlecenia obejmuje również nieodpłatne tłumaczenie treści w j. polskim na j. niemiecki z wyłączeniem tłumaczenia przysięgłego dokumentów urzędowych wskazanych przez niemiecki urząd skarbowy, nieodpłatne przesłanie dokumentów do urzędu skarbowego.
     
 • Zwrot podatku od wynagrodzenia z Niemiec możliwy jest do 4 lat wstecz: 
 • za rok podatkowy 2020 do 31. grudnia 2024 roku, 
 • za rok podatkowy 2019 do 31. grudnia 2023 roku, 
 • za rok podatkowy 2018 do 31. grudnia 2022 roku, 
 • za rok podatkowy 2017 do 31. grudnia 2021 roku. 
 • WYSOKOŚĆ ZWROTU PODATKU Z NIEMIEC.
   
 • Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej otrzymać decyzję dotyczącą danej kwestii od niemieckiego urzędu skarbowego. Aby skutecznie przeprowadzić procedurę zwrotu podatku musimy uzyskać od Państwa niezbędne dokumenty. Jeśli określonych dokumentów brakuje, wówczas zajmiemy się fachowo ich uzyskaniem od niemieckiego urzędu podatkowego.
 • Nasze opłaty za daną usługę są przejrzyste i konkurencyjne. To Państwo decydują w jaki sposób opłacą prowizję za usługę, z góry, czy po załatwieniu sprawy do końca (po wydaniu decyzji finalnej urzędu skarbowego).


2. Cennik.

 • Zwrot podatku od wynagrodzenia za pracę w Niemczech – indywidualnie.
 • Zwrot podatku od wynagrodzenia za pracę w Niemczech – wspólnie.
 • Rozliczenie zerowe podatku.
 • Uzyskanie niezbędnych kart podatkowych.
 • Uzyskanie zaświadczenia UE/EOG.
 • PIT 36 plus PIT ZG.

Wszystkie ceny są cenami finalnymi. Agrypa Group nie jest płatnikiem podatku VAT. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat np. za tłumaczenie treści w j. polskim z wyłączeniem wymaganego przez urząd tłumaczenia dokumentów urzędowych, przesłanie dokumentów pocztą itp. 
 
prowizja z góry prowizja po decyzji podatkowej
rozliczenie indywidualne
(cena wg dochodu rocznego)
rozliczenie wspólne
(cena wg dochodu rocznego)
rozliczenie indywidualne rozliczenie wspólne
0 – 5000 euro 247 zł 0 – 5000 euro 315 zł

 
10% kwoty nadpłat podatkowych w euro (przeliczone według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia decyzji o zwrocie podatku) – nie mniej niż 90 euro brutto (więcej informacji poniżej cennika*). 10% kwoty nadpłat podatkowych w euro (przeliczone według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia decyzji o zwrocie podatku) – nie mniej niż 110 euro brutto (więcej informacji poniżej cennika*).
5000 – 10000 euro 261 zł 5000 – 10000 euro 332 zł

 
10000 – 15000 euro 275 zł 10000 – 15000 euro 350 zł

 
15000 – 20000 euro 288 zł 15000 – 20000 euro 367 zł

 
20000 – 25000 euro 302 zł 20000 – 25000 euro 385 zł

 
25000 – 30000 euro 316 zł 25000 – 30000 euro 402 zł
30000 – 35000 euro 330 zł 30000 – 35000 euro 420 zł


 
10% kwoty nadpłat podatkowych w euro (przeliczone według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia decyzji o zwrocie podatku) – nie mniej niż 110 euro brutto (więcej informacji poniżej cennika*). 10% kwoty nadpłat podatkowych w euro (przeliczone według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia decyzji o zwrocie podatku) – nie mniej niż 130 euro brutto (więcej informacji poniżej cennika*).
35000 – 40000 euro 343 zł 35000 – 40000 euro 437 zł


 
40000 – 45000 euro 357 zł 40000 – 45000 euro 455 zł


 
45000 – 50000 euro 371 zł 45000 – 50000 euro 472 zł


 
powyżej 50000 euro 385 zł powyżej 50000 euro 490 zł

 
 
Rozliczenie zerowe podatku 140 zł
Uzyskanie niezbędnych kart podatkowych 100 zł
Uzyskanie zaświadczenia UE/EOG 80 zł 
PIT 36 plus PIT ZG 120 zł
* Prowizja po otrzymaniu decyzji podatkowej wynosi 10% kwoty nadpłaty podatku. Prowizja do zapłaty w takim przypadku jest również wtedy, gdy wystąpi niedopłata podatku lub podatek do zapłaty 0,00 Euro (dotyczy 3 klasy podatkowej). Taka sytuacja może mieć miejsce szczególnie przy 3 klasie podatkowej, przy której w ciągu roku podatkowego zapłacone zostały przez pracodawcę małe lub bardzo małe zaliczki na podatek od wynagrodzenia (Lohnsteuer) do urzędu skarbowego. Przy rozliczeniu podatkowym  za dany rok może zostać w określonych przypadkach wyliczona przez urząd skarbowy niedopłata podatku od wynagrodzenia, ponieważ zaliczki na podatek były małe, co może skutkować koniecznością uiszczenia podatku przez podatnika z 3 klasą podatkową. Podatnicy z trzecią klasą podatkową muszą w związku z tym obowiązkowo corocznie rozliczać się z niemieckim fiskusem. Informacje o wysokości zwrotu podatku można znaleźć w zakładce: wysokość zwrotu podatku z Niemiec.   


3. Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej w Niemczech?

Zobligowane do złożenia deklaracji podatkowej we właściwym urzędzie skarbowym (Finanzamt) są:

 • osoby, które mają dochody w Niemczech,
 • osoby pobierające na przykład zasiłek dla bezrobotnych i uzyskujące świadczenia większe niż 410 euro miesięcznie (zapomoga dla bezrobotnych, zasiłek rodzinny, urlop macierzyński, zasiłek chorobowy),
 • osoby pobierające niemiecką rentę lub emeryturę,
 • osoby mające w Niemczech działalność gospodarczą, nawet wtedy, gdy nie mają miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Niemczech,
 • osoby posiadające III klasę podatkową,
 • osoby otrzymujące nie opodatkowane dochody przewyższające 410 euro miesięcznie (z dzierżawy, z najmu, a także z ubezpieczenia emerytalnego),
 • osoby, których wysokość dochodu przewyższyła kwotę wolną od podatku i nie odprowadzono podatku,
 • osoby, które otrzymały wezwanie do rozliczenia się,
 • osoby, które uzyskały dochody z większej ilości stosunków pracy.


4. Termin złożenia deklaracji podatkowej.

 • Deklarację podatkową należy złożyć maksymalnie do 31 lipca za rok poprzedni w przypadku rozliczenia podatku samodzielnie bez pomocy doradcy podatkowego. W wyjątkowych przypadkach termin ten można przesunąć, ale tylko wtedy, jeśli niemiecki urząd skarbowy zostanie uprzednio przez nas powiadomiony. Decyzję w kwestii rozliczenia podatku urząd skarbowy może wydać w przeciągu 3-6 miesięcy, a czasami dłużej, ponieważ nie ma regulacji ustawowej w kwestii terminu wydania decyzji o rozliczeniu podatku przez właściwy urząd skarbowy w Niemczech. 
 • Podatnik może uzyskać zwrot podatku za 4 lata wstecz. Za rok 2017 można odzyskać podatek od wynagrodzenia (Lohnsteuer) maksymalnie do końca 2021r. poprzez przedłożenie w niemieckim urzędzie skarbowym (Finanzamt) wszystkich niezbędnych dokumentów. 
 • W przypadku złożenia obowiązkowego zeznania podatkowego za rok 2019 za pośrednictwem doradcy podatkowego lub firmy zajmującej się rozliczaniem podatku termin na złożenie deklaracji podatkowej jest do 28.02.2021r. W przypadku podatników z 3 klasą podatkową rozliczenie z fiskusem jest corocznie obowiązkowe.   
 • W przypadku otrzymania od niemieckiego urzędu skarbowego wezwania do złożenia deklaracji podatkowej należy bezwzględnie złożyć zenanie podatkowe w terminie wskazanym przez urząd.                                               


5. Jakie są odliczenia w deklaracji podatkowej w Niemczech?

W deklaracji podatkowej za dany rok można odliczyć wiele nakładów związanych ze stosunkiem pracy i innych, między innymi:
 • koszty dojazdów do miejsca wykonywania pracy,
 • środki niezbędne do pracy (ubrania robocze, narzędzia, literaturę specjalistyczną),
 • koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
 • składki na związki zawodowe,
 • wydatki związane z chorobą lub rehabilitacją,
 • koszty poniesione na utrzymanie drugiego mieszkania,
 • koszty podróży do kraju,
 • dobrowolne ubezpieczenie pielęgnacyjne, zdrowotne, od wypadków lub na życie,
 • ulgę z tytułu posiadania dzieci,
 • koszty związane z postępowaniem rozwodowym.

 
Warunkiem przyznania sumy wolnej od podatku ze względu na posiadane dzieci jest przedłożenie metryki urodzenia dziecka/dzieci. Im więcej podatnik wykorzysta odliczeń, tym wyższy może być zwrot podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuer). Istotne znaczenie dla wysokości podatku od wynagrodzenia ma klasa podatkowa, która wpływa  na comiesięczne potrącenia podatku od wynagrodzenia przez pracodawcę. Stawki podatku mogą różnić się w każdym kraju związkowym (Bundesland):    
 

 
6. Kwoty wolne od podatku w latach 2017 – 2020 (Grundfreibetrag). 

 
Kwota wolna od podatku w roku podatkowym   Rozliczenie indywidualne    Małżeństwo
2020 9408 euro 18816 euro
2019 9168 euro 18336 euro
2018 9000 euro 18000 euro
2017 8820 euro 17640 euro

 • W roku 2021 kwota wolna od podatku wynosi dla rozliczenia indywidualnego 9744 euro, natomiast dla rozliczenia wspólnego małżonków 19488 euro. 
 • Podstawowa kwota wolna od podatku przysługuje podatnikom w klasach podatkowych od I do IV. Dla podatników z klasą V lub VI kwota nie jest rozliczana osobno. Kwota ryczałtu pracowniczego (Arbeitnehmerpauschbetrag) wynosi 1 000 euro (obejmuje klasy podatkowe od I do V).
 • Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 0048-691-817-809, emaila: info@agrypa-group.eu lub w siedzibie naszej firmy (zakładka – Kontakt).   
 • Wysokość zwrotu podatku z Niemiec. 
  

Agrypa Group: Zwrot podatku z Niemiec Szczecin, rozliczenie podatku Niemcy Szczecin, rozliczenie PIT Niemcy Szczecin, rozliczenie podatku niemieckiego Szczecin, cennik zwrot podatku z zagranicy Szczecin, zwrot podatku Niemcy Szczecin, klasy podatkowe Niemcy Szczecin, kancelaria podatkowa Szczecin, deklaracja podatkowa Niemcy Szczecin, kwoty wolne od podatku Niemcy Szczecin, złożenie PIT Niemcy Szczecin, odliczenia podatkowe Niemcy Szczecin, rozliczenie podatku z zagranicy Szczecin, zwrot podatku z zagranicy Szczecin, biuro podatkowe Szczecin, deklaracja podatkowa Niemcy Szczecin, rozliczenie dochodów z Niemiec Szczecin, podatki Niemcy Szczecin, nadpłata podatku z Niemiec Szczecin, cennik zwrot podatku z Niemiec Szczecin.     
 
                                                                                                                                                                                                                                                   

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies