Tłumaczenia terminologii ekonomii

Tłumaczenia terminologii ekonomii

♦ Tłumaczenia ekonomiczne Szczecin  ♦ Agrypa Group ♦

 

 • Translacja terminologii ekonomii jest dużym wyzwanie dla tłumacza, ponieważ musi on posiadać szeroką wiedzę w obrębie danej domeny (dziedziny) specjalistycznej, wieloletnie doświadczenie jest w tym zakresie niezbędnym warunkiem zapewnienia należytego przekładu, gwarantującego użycie adekwatnych ekwiwalentów (odpowiedników) w wyrażeniach specjalistycznych języka docelowego.
 • Niezbędną wiedzą tłumacza dokonującego przekładu języka ekonomii jest znajomość strategii translatorskich (kompetencja translatorska), która umożliwia mu dokonywanie analizy wyjściowego tekstu specjalistycznego i właściwych wyborów przy konstruowaniu tekstu docelowego, czyli tworzenie w języku docelowym wypowiedzi (tekstów), które są funkcjonalnie lub/i formalnie ekwiwalentne (odpowiednie) w stosunku do wypowiedzi/tekstów w języku wyjściowym.
 • Nomenklatura (terminologia) ekonomiczna może różnić się często w języku docelowym. Na poniższych przykładach widać, że terminy w języku polskim, angielskim i niemieckim wykazują różnice semantyczne (znaczeniowe), na niemieckich przykładach widać to dobitnie, czasami wyrażenia niemieckie mają całkowicie inne zakresy znaczeniowe.​ 
 • Agrypa Group angażuje do tłumaczeń i projektów translatorskich słownictwa ekonomii sprawdzonych tłumaczy, wykazujących się dużą wiedzą w zakresie języka specjalistycznego i dużym doświadczeniem w przekładzie języka fachowego.
 • Poniższe przykłady są autorskim opracowaniem Agrypa Group na podstawie różnych słowników dwujęzycznych.  
 • Cennik tłumaczeń
 • Jakość tłumaczenia
 

PL

EN

DE   

ewidencja środków trwałych
3 wyrazy

fixed asset registry
fixed – stałe
asset – majątek
registry - spis

Anlagespiegel
2 wyrazy
Anlage (skrót od Anlagevermögen – majątek trwały)
Spiegel - lustro

bank macierzysty

parent bank
parent – rodzic
bank - bank

Hausbank
Haus – dom, firma
Bank - bank

bon skarbowy

Treasury Bill
Treasury – skarbiec
Bill – rachunek, banknot

Schatzanweisung
Schatz – skarb
Anweisung – przekaz, asygnacja

budżet deficytowy

deficit budget

Deckungslücke
Deckung – pokrycie
Lücke - luka

kapitał obrotowy

working capital
working – roboczy
capital – kapitał

Umlaufvermögen
Umlauf – obrotowy
Vermögen – majątek                 

 


Tłumaczone dokumenty:

 • materiały marketingowe, 

 • biuletyny, 

 • artykuły o tematyce ekonomicznej, 

 • zeznania podatkowe, 

 • analizy rynkowe, 

 • audyty biegłych rewidentów,

 • sprawozdania z działalności spółek, 

 • statuty spółek, 

 • prospekty emisyjne, 

 • bilanse,

 • rachunek zysków i strat

 • i inne.   

 
Agrypa Group Tłumaczenia ekonomiczne angielski Szczecin, tłumaczenia ekonomiczne duński Szczecin, tłumaczenia ekonomiczne francuski Szczecin, tłumaczenia ekonomiczne hiszpański Szczecin, tłumaczenia ekonomiczne niderlandzki Szczecin, tłumaczenia ekonomiczne norweski Szczecin, tłumaczenia ekonomiczne niemiecki Szczecin, tłumaczenia ekonomiczne rosyjski Szczecin, tłumaczenia ekonomiczne ukraiński Szczecin, tłumaczenia ekonomiczne szwedzki Szczecin, tłumaczenia ekonomiczne włoski Szczecin.  

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies