Tłumaczenia terminologii ekonomii

Tłumaczenia terminologii ekonomii

♦ Tłumaczenia ekonomiczne Szczecin  ♦ Agrypa Group ♦

 

 • Translacja terminologii ekonomii jest dużym wyzwaniem dla tłumacza, ponieważ musi on posiadać szeroką wiedzę w obrębie danej domeny (dziedziny) specjalistycznej, wieloletnie doświadczenie jest w tym zakresie niezbędnym warunkiem zapewnienia należytego przekładu, gwarantującego użycie adekwatnych ekwiwalentów (odpowiedników) w wyrażeniach specjalistycznych języka docelowego.

 • Niezbędną wiedzą tłumacza dokonującego przekładu języka ekonomii jest znajomość strategii translatorskich (kompetencja translatorska), która umożliwia mu dokonywanie analizy wyjściowego tekstu specjalistycznego i właściwych wyborów przy konstruowaniu tekstu docelowego, czyli tworzenie w języku docelowym wypowiedzi (tekstów), które są funkcjonalnie lub/i formalnie ekwiwalentne (odpowiednie) w stosunku do wypowiedzi/tekstów w języku wyjściowym.

 • Nomenklatura (terminologia) ekonomiczna może różnić się często w języku docelowym. Na poniższych przykładach widać, że terminy w języku polskim, angielskim i niemieckim wykazują różnice semantyczne (znaczeniowe), na niemieckich przykładach widać to dobitnie, czasami wyrażenia niemieckie mają całkowicie inne zakresy znaczeniowe.​ 

 • Agrypa Group angażuje do tłumaczeń i projektów translatorskich słownictwa ekonomii sprawdzonych tłumaczy, wykazujących się dużą wiedzą w zakresie języka specjalistycznego i dużym doświadczeniem w przekładzie języka fachowego.

 • Poniższe przykłady są autorskim opracowaniem leksykologicznym Agrypa Group na podstawie różnych słowników dwujęzycznych. 
   

CENNIK TŁUMACZEŃ 
JĘZYKI 
JAKOŚĆ TŁUMACZENIA 
WYCENA TŁUMACZENIA 
KONTAKT


♦ EMAIL: INFO@AGRYPA-GROUP.EU 
♦ W przypadku zasięgania informacji prosimy o kontakt tel. 0048-691-817-809.
♦ Każdy dokument/tekst, który ma zostać przetłumaczony, jest wyceniany z uwzględnieniem stopnia trudności terminologii i ilości (zagęszczenia) terminów (wyrażeń fachowych).

PL

EN

DE   

ewidencja środków trwałych
3 wyrazy

fixed asset registry
fixed – stałe
asset – majątek
registry - spis

Anlagespiegel
2 wyrazy
Anlage (skrót od Anlagevermögen – majątek trwały)
Spiegel - lustro

bank macierzysty

parent bank
parent – rodzic
bank - bank

Hausbank
Haus – dom, firma
Bank - bank

bon skarbowy

Treasury Bill
Treasury – skarbiec
Bill – rachunek, banknot

Schatzanweisung
Schatz – skarb
Anweisung – przekaz, asygnacja

budżet deficytowy

deficit budget

Deckungslücke
Deckung – pokrycie
Lücke - luka

kapitał obrotowy

working capital
working – roboczy
capital – kapitał

Umlaufvermögen
Umlauf – obrotowy
Vermögen – majątek                 PRZYKŁADY Z JĘZYKA BANKOWOŚCI - PORÓWNANIE: JĘZYK NIEMIECKI - POLSKI  

Dalsze przykłady dotyczą słownictwa finansowego z branży bankowej. Niemieckie wyrażenia z tej branży składające się z 2 lub 3 słów połączonych ze sobą mają również polskie odpowiedniki, które różnią się jednak semantycznie (znaczeniowo), ponieważ w polskim wyrażeniu jeden wyraz może nie być identycznym odpowiednikiem niemieckiego wyrazu.

 
Lp niemieckie wyrażenie polskie wyrażenie
1. Nachtschalter
Nacht – noc
Schalter - okienko
Nocna skrzynka depozytowa (banku)
2. Bargeldbestϋckung
Bargeld – gotówka
Bestϋckung - uzbrojenie
Sejf gotówkowy (banku)
3. Geldscheinausgabe
Geldschein – banknot
Ausgabe - wydanie
Pojemnik na wydawane pieniądze (bankomatu)
4. Scheckkarte
Scheck – czek
Karte – karta
Karta debetowa
5. Firmenkunde
Firmen – firmowy
Kunde - klient
Klient biznesowy (banku)
6. Eingabetaste
Eingabe – wejście, wprowadzenie
Taste - przycisk
Przycisk potwierdzenia transakcji (terminala transakcji)

 

Tłumaczone dokumenty:

 • materiały marketingowe, 

 • biuletyny, 

 • artykuły o tematyce ekonomicznej, 

 • zeznania podatkowe, 

 • analizy rynkowe, 

 • audyty biegłych rewidentów,

 • sprawozdania z działalności spółek, 

 • statuty spółek, 

 • prospekty emisyjne, 

 • bilanse,

 • rachunek zysków i strat

 • i inne.   

 
 • EMAIL: INFO@AGRYPA-GROUP.EU 
 • W przypadku zasięgania informacji prosimy o kontakt tel. 0048-691-817-809.


Agrypa Group Tłumaczenia ekonomiczne angielski Szczecin, tłumaczenia ekonomiczne duński Szczecin, tłumaczenia ekonomiczne francuski Szczecin, tłumaczenia ekonomiczne hiszpański Szczecin, tłumaczenie materiałów marketingowych Szczecin, tłumaczenie biuletynów Szczecin, tłumaczenie zeznań podatkowych Szczecin, tłumaczenia ekonomiczne niderlandzki Szczecin, tłumaczenie analiz rynkowych Szczecin, tłumaczenie audytów biegłych rewidentów Szczecin, tłumaczenie sprawozdań z działalności spółek Szczecin, tłumaczenia ekonomiczne norweski Szczecin, tłumaczenia ekonomiczne niemiecki Szczecin, tłumaczenia ekonomiczne rosyjski Szczecin, tłumaczenie statutów spółek Szczecin, tłumaczenie prospektów emisyjnych Szczecin, tłumaczenie bilansów Szczecin, tłumaczenie rachunków zysków i strat Szczecin, tłumaczenia ekonomiczne ukraiński Szczecin, tłumaczenia ekonomiczne szwedzki Szczecin, tłumaczenia ekonomiczne włoski Szczecin. 

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies