Tłumaczenia terminologii ekonomii

Tłumaczenia terminologii ekonomii

♦ Tłumaczenia ekonomiczne Szczecin  ♦ Agrypa Group ♦

 

 • Translacja terminologii ekonomii jest dużym wyzwanie dla tłumacza, ponieważ musi on posiadać szeroką wiedzę w obrębie danej domeny (dziedziny) specjalistycznej, wieloletnie doświadczenie jest w tym zakresie niezbędnym warunkiem zapewnienia należytego przekładu, gwarantującego użycie adekwatnych ekwiwalentów (odpowiedników) w wyrażeniach specjalistycznych języka docelowego.
 • Niezbędną wiedzą tłumacza dokonującego przekładu języka ekonomii jest znajomość strategii translatorskich (kompetencja translatorska), która umożliwia mu dokonywanie analizy wyjściowego tekstu specjalistycznego i właściwych wyborów przy konstruowaniu tekstu docelowego, czyli tworzenie w języku docelowym wypowiedzi (tekstów), które są funkcjonalnie lub/i formalnie ekwiwalentne (odpowiednie) w stosunku do wypowiedzi/tekstów w języku wyjściowym.
 • Nomenklatura (terminologia) ekonomiczna może różnić się często w języku docelowym. Na poniższych przykładach widać, że terminy w języku polskim, angielskim i niemieckim wykazują różnice semantyczne (znaczeniowe), na niemieckich przykładach widać to dobitnie, czasami wyrażenia niemieckie mają całkowicie inne zakresy znaczeniowe.​ 
 • Agrypa Group angażuje do tłumaczeń i projektów translatorskich słownictwa ekonomii sprawdzonych tłumaczy, wykazujących się dużą wiedzą w zakresie języka specjalistycznego i dużym doświadczeniem w przekładzie języka fachowego.
 • Poniższe przykłady są autorskim opracowaniem Agrypa Group na podstawie różnych słowników dwujęzycznych.  
 • Cennik tłumaczeń
 • Jakość tłumaczenia
 

PL

EN

DE   

ewidencja środków trwałych
3 wyrazy

fixed asset registry
fixed – stałe
asset – majątek
registry - spis

Anlagespiegel
2 wyrazy
Anlage (skrót od Anlagevermögen – majątek trwały)
Spiegel - lustro

bank macierzysty

parent bank
parent – rodzic
bank - bank

Hausbank
Haus – dom, firma
Bank - bank

bon skarbowy

Treasury Bill
Treasury – skarbiec
Bill – rachunek, banknot

Schatzanweisung
Schatz – skarb
Anweisung – przekaz, asygnacja

budżet deficytowy

deficit budget

Deckungslücke
Deckung – pokrycie
Lücke - luka

kapitał obrotowy

working capital
working – roboczy
capital – kapitał

Umlaufvermögen
Umlauf – obrotowy
Vermögen – majątek                 

 


Tłumaczone dokumenty:

 • materiały marketingowe, 

 • biuletyny, 

 • artykuły o tematyce ekonomicznej, 

 • zeznania podatkowe, 

 • analizy rynkowe, 

 • audyty biegłych rewidentów,

 • sprawozdania z działalności spółek, 

 • statuty spółek, 

 • prospekty emisyjne, 

 • bilanse,

 • rachunek zysków i strat

 • i inne.   

 

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies