Polityka Prywatności

Prywatność

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna, podlega ona ochronie danych. Z tego względu przestrzegamy ustawowe przepisy i dyrektywy przetwarzając Państwa dane osobowe. Jeśli nasze linki prowadzą Pana/Panią do stron internetowych innych firm, to w tym zakresie nie obowiązuje nasze oświadczenie dotyczące ochrony danych.

Odpowiedzialny/administrator danych osobowych: Agrypa Group

Spis treści:

 1. Komunikacja przez email, telefon, pocztę lub formularze (osoby do kontaktu, klienci, interesanci, kandydaci do pracy, pracownicy, zleceniobiorcy, zleceniodawcy).
 2. Newsletter (kandydaci do pracy, pracownicy, zleceniobiorcy).
 3. Jakie dane są gromadzone przez Agrypa Group?
 4. Transmisja danych.
 5. ,,Cookies’’ (,,Ciasteczka’’).
 6. Prawa użytkowników newslettera, korzystających z formularza dla kandydata lub formularza wyceny tłumaczenia, klientów, pracowników, zleceniobiorców, pozostałych osób, firm i instytucji.  
 7. Postanowienia końcowe.

1. Komunikacja przez email, telefon, pocztę lub formularze (osoby do kontaktu, klienci, interesanci, kandydaci do pracy, pracownicy, zleceniobiorcy, zleceniodawcy).

Dane osobowe udostępniane nam przez email, telefon, pocztę lub formularz traktujemy poufnie i z należytą starannością. Używamy Państwa danych wyłącznie w przeznaczonym ściśle celu, aby przetwarzać Państwa zapytanie/zlecenie/dokumenty aplikacyjne. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1lit. a, lit. f RODO. Uzasadniony interes Agrypa Group wynika z interesu mającego na celu odpowiedź na pytania, przetwarzanie zleceń, dokumentów aplikacyjnych naszych klientów, partnerów biznesowych, interesantów, kandydatów do pracy, pracowników, zleceniobiorców i zleceniodawców, a także zapewnienie i wspieranie satysfakcji klientów.
Przekazujemy Państwa dane osobom trzecim poza naszą firmę w związku z pośrednictwem personelu, delegowaniem pracowników/zleceniobiorców z Polski za granicę (państwa Unii Europejskiej), ze zwrotem podatku z Niemiec, zwrotem składek emerytalnych z Niemiec, złożeniem wniosku o zasiłek dla dzieci z Niemiec, nauką języków oraz wymianą walut (e-kantor). Te dane są nadzorowane przez nas zgodnie ze zobowiązaniem umownym.  

Zwracamy Państwu uwagę na to, że wykorzystujemy/możemy wykorzystywać Państwa dane (również ponownie) do własnych celów reklamowych i marketingowych, o ile jest to dopuszczalne bez Państwa wyraźnej zgody w oparciu o przepisy ustawowe. Ta informacja dotycząca wykorzystania w celach reklamowych nie stanowi z Państwa strony zgody na wykorzystywanie Państwa danych w celach reklamowych. Mogą Państwo sprzeciwić się w każdym czasie wykorzystywaniu Państwa danych osobowych w celach reklamowych poprzez pisemne oświadczenie lub odwołanie Państwa zgody.

2. Newsletter (kandydaci do pracy, pracownicy, zleceniobiorcy).

Poprzez stronę internetową www.agrypa-group.eu mają Państwo możliwość zamówienia naszego newslettera i korzystania z niego. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest Państwa zgoda według art. 6 ust. 1lit. a RODO. Celem przetwarzania danych w tym zakresie jest odpowiedź użytkowników newslettera na oferty pracy Agrypa Group. Jeśli zgłoszą się Państwo do naszego bezpłatnego newslettera, to potrzebujemy Państwa adres email jako obowiązkowe dane. Po wysłaniu formularza newslettera otrzymają Państwo od nas wiadomość email z linkiem aktywacyjnym. Jeśli Państwo klikną w ten link, to nastąpi Państwa zgłoszenie do newslettera. O tym zostaną Państwo poinformowani przez nas w dalszym emailu do Państwa. Potwierdzając zgłoszenie udzielają Państwo nam swojej zgody na przetwarzanie Państwa adresu email do wyżej wymienionych celów. Dla celów dowodowych rejestrujemy czas i Państwa adres IP użyty przy zgłoszeniu się do newslettera. Państwa zgodę na zamówienie newslettera można odwołać w każdym czasie. W tym celu muszą Państwo kliknąć w link do wyrejestrowania się w newsletterze otrzymanym od nas lub wysyłając email na nasz adres info@agrypa-group.eu.

3. Jakie dane są gromadzone przez Agrypa Group?

W związku z funkcjonowaniem strony internetowej www.agrypa-group.eu gromadzone są zwłaszcza następujące dane osobowe/dane firmowe naszych partnerów biznesowych, interesantów, klientów, kandydatów do pracy, pracowników, zleceniobiorców i zleceniodawców: 

 • imię i nazwisko (ewentualnie nazwa firmy, stanowisko służbowe),
 • adres zamieszkania (ewentualnie adres siedziby firmy), adres korespondencyjny,
 • adres poczty elektronicznej (email),
 • numer telefonu,
 • numer NIP, REGON, KRS, PESEL, dowodu tożsamości, 
 • adres IP komputera użytkownika newslettera, kandydata, pracownika, zleceniobiorcy, klienta, interesanta, partnera biznesowego,
 • przebieg zatrudnienia,
 • oczekiwana wysokość wynagrodzenia,
 • przewidywana forma zatrudnienia,
 • liczba godzin do dyspozycji Agrypa Group,
 • rekomendacje od pracodawców, zleceniodawców, klientów,
 • poziom znajomości języków obcych,
 • uczestnictwo w szkoleniach i kursach,
 • inne dane, które mogą być zawarte w dokumentach, które firma Agrypa Group nie wymieniła powyżej, a są danymi osobowymi lub tajemnicą innych firm, przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji.

Wskazane powyżej dane będą przekazane firmie Agrypa Group przez jej partnerów biznesowych, interesantów, klientów, kandydatów do pracy, pracowników, zleceniobiorców lub zleceniodawców drogą elektroniczną, pocztą lub inną formą komunikacji, wyłącznie za ich zgodą. 

4. Transmisja danych.

Państwa dane osobowe transmitowane są u nas bezpiecznie poprzez szyfrowanie. Chronimy naszą stronę internetową i wszystkie systemy danych przed dostępem, utratą, zniszczeniem, zmianą lub rozpowszechnieniem Państwa danych osobowych/firmowych przez osoby nieuprawnione, używając środki techniczne i organizacyjne.
Ze względów bezpieczeństwa jest zalecane dla naszych klientów (osób do kontaktu, interesantów, zleceniodawców), kandydatów do pracy, pracowników i  zleceniobiorców, zamykanie zawsze okna przeglądarki internetowej, gdy zakończyli Państwo komunikację z nami. 

5. ,,Cookies’’ (,,Ciasteczka’’).

Pojęcie ,,Cookie’’ określa mały plik danych, który przenoszony jest z naszego systemu komputerowego na Państwa komputer, gdy Państwo odwiedzają naszą stronę internetową. ,,Cookie’’ może zawierać jedynie informacje, które wysłaliśmy sami do Państwa komputera. Jeśli akceptują Państwo ,,ciasteczka’’ na naszej stronie, to nie mamy dostępu do Państwa danych osobowych, ale jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa komputer przy pomocy ,,ciasteczek’’.
Używamy ,,ciasteczka’’:

 • żeby móc Państwa identyfikować, gdy odwiedzają Państwo znowu naszą stronę,

 • żeby dostosować jeszcze lepiej naszą stronę do potrzeb naszych klientów,

 • żeby umożliwić klientom korzystanie z określonych usług (np. personalizacja naszej strony, wyświetlanie strony w Państwa języku itd.).

Jeśli opuszczą Państwo naszą stronę, to odrzucane są ,,ciasteczka tymczasowe’’ (session-cookies). Są również ,,ciasteczka długookresowe’’ – jeśli znowu odwiedzą Państwo naszą stronę, to są one automatycznie rozpoznawane. Dzięki ,,ciasteczkom długookresowym’’ można stwierdzić, jakie ustawienia lub dane wolą Państwo. Mają Państwo również możliwość akceptacji, odrzucenia lub skasowania manualnie określonych ,,ciasteczek’’ poprzez odpowiednie ustawienia bezpieczeństwa. Muszą Państwo liczyć się z tym, że nie będą mogli Państwo skorzystać z określonych funkcji na naszej stronie, jeśli Państwo deaktywują lub zabronią ,,ciasteczek’’. W takim przypadku jest możliwe, że niektóre strony pokazywane są niepoprawnie. Pliki cookies mogą być także zamieszczane i wykorzystywane w celach reklamowych przez firmy, które współpracują z Agrypa Group.  

6. Prawa użytkowników newslettera, korzystających z formularza dla kandydata lub formularza wyceny tłumaczenia, klientów, pracowników, zleceniobiorców, pozostałych osób, firm i instytucji.  

Wszystkim osobom, firmom, instytucjom, które powierzyły/przekazały firmie Agrypa Group swoje dane osobowe/dane firmy/instytucji, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych/danych firmy/instytucji, prawo do ich poprawienia, usunięcia oraz prawo domagania się zaprzestania ich wykorzystywania (to prawo jest wykonalne w każdej chwili). 

7. Postanowienia końcowe.

Agrypa Group zastrzega sobie prawo udostępnienia wybranych danych dotyczących użytkowników newslettera, osób korzystających z formularza dla kandydata lub formularza wyceny tłumaczenia, klientów, pracowników, zleceniobiorców, pozostałych osób, firm i instytucji odpowiednim organom bądź osobom trzecim, które żądają udostępnienia takich danych na bazie obowiązujących przepisów prawnych. W ramach usług świadczonych przez Agrypa Group możliwe jest  zamieszczenie na stronie www.agrypa-group.eu linków, poprzez które użytkownicy naszej strony internetowej mogą dotrzeć do innych stron internetowych. Agrypa Group nie ma możliwości wpływania na politykę prywatności realizowaną przez administratorów tych stron, ani na politykę wykorzystywania przez nich plików ,,cookie’’, a odpowiedzialność w tym kontekście leży wyłącznie w gestii osób/firm zarządzających tymi stronami. Agrypa Group zastrzega sobie prawo do zmian w swojej polityce prywatności. Każdy użytkownik strony wykorzystujący naszą stronę jest objęty aktualnie obowiązującą polityką prywatności.   

Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Agrypa Group niezgodnie z obowiązującym prawem.
 

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies