Zmiana klasy podatkowej w Niemczech

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech
♦ Zwrot podatku z Niemiec Szczecin ♦ Agrypa Group ♦


 

1. Osoby samotnie wychowujące dzieci.  

2. Małżonkowie.

3. Czynniki mające wpływ na dobór klasy podatkowej.                                                                                             
 

1. Osoby samotnie wychowujące dzieci.

 • Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą ubiegać się o II klasę podatkową poprzez przedłożenie stosownego wniosku. W przypadku osób samotnych zameldowanych w Niemczech w sposób automatyczny przydzielana jest I klasa podatkowa.

 • Jeśli podatnik chce skorzystać z ulgi ze względu na II klasę, musi on po pierwsze być osobą samotnie wychowującą dziecko, po drugie musi on utrzymywać co najmniej jedno dziecko, które jest stale zameldowane u niego w gospodarstwie domowym. Ponadto musi on otrzymywać na dziecko zasiłek na dzieci (Kindergeld). Aby móc korzystać z II klasy podatkowej, muszą być spełnione wszystkie podane warunki. Jeśli tylko jeden jest niespełniony, to takiemu podatnikowi przydzielana jest automatycznie I klasa podatkowa. Jeśli podatnik spełnia podane warunki, to zmiana klasy opłaca się. Może on np. skorzystać z kwoty odciążającej dla samotnie wychowujących dzieci (Entlastungsbetrag für Alleinerziehende). 


2. Małżonkowie.

 • W przypadku małżeństwa z meldunkiem w Niemczech przydzielana jest IV klasa podatkowa. Ewentualnie możliwe jest dokonanie zmiany w tym zakresie, należy wówczas przesłać do urzędu skarbowego wniosek o zmianę na relację III/V.

 • W przypadku małżonków/partnerów (związek partnerski) w roku kalendarzowym można złożyć zasadniczo tylko jeden wniosek o zmianę klas podatkowych. Uwzględniona może jednak zostać zmiana klas podatkowych dla danego roku kalendarzowego, gdy:

a) małżonek/małżonka/partner nie pobiera już wynagrodzenia za pracę,
b) stosunek służbowy/z umowy cywilno-prawnej jest podejmowany ponownie (np. po bezrobociu) przez małżonka,
c) małżonkowie rozstali się na stałe,
d) złożono wniosek o zmianę poprzednich klas podatkowych na podstawie zawarcia małżeństwa lub przeniesienia zamieszkania z zagranicy,
e) poprzednia zmiana klas podatkowych nastąpiła z dniem 01.01. nowego roku kalendarzowego na podstawie wniosku z poprzedniego roku kalendarzowego.   

 • Zmiana klasy podatkowej III lub V na klasę IV jest również możliwa tylko na wniosek małżonka/partnera. Ma to taki skutek, że oboje małżonków klasyfikowanych jest do klasy IV.  

 • Wniosek o zmianę klas podatkowych może być zasadniczo rozpatrzony tylko, jeśli podpisało go oboje małżonków. Na zasadzie odstępstwa od tego wystarczy podpis jednego małżonka/partnera, jeśli składa on wniosek o zmianę klasy III lub V na klasę IV.  

 • W przypadku zawarcia małżeństwa należy we wniosku podać, czy zmiana klas podatkowych ma nastąpić ze skutkiem wstecznym od momentu zawarcia małżeństwa czy od następnego miesiąca .  

 • W przypadku małżonka/małżonki podatnika zamieszkałego/zamieszkałej poza granicami Niemiec podatnik, który dokonał zmiany klasy podatkowej na klasę III, będzie musiał tę klasę odnowić, ponieważ będzie ona prawdopodobnie obowiązywała tylko do końca roku podatkowego.
   


3. Czynniki mające wpływ na dobór klasy podatkowej.  

 • Dobór  klasy podatkowej zależy od kilku czynników. Zaliczają się do nich  nie tylko dochody z Niemiec, lecz również dochody uzyskane poza Republiką Federalną Niemiec.
 • Uwzględniane są przy zmianie klasy podatkowej dochody ubiegłoroczne jak i spodziewane.
 • Przy większych różnicach w zarobkach małżonków (np. relacja 60% do 40%) korzystna jest kombinacja klas podatkowych III/V. Małżonek/małżonka z III klasą ma znacznie większe zarobki. 

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies