Wysokość zwrotu podatku z Niemiec

Wysokość zwrotu podatku z Niemiec
♦ Zwrot podatku z Niemiec Szczecin ♦ Agrypa Group ♦Wielkość kwoty zwrotu podatku uzależniona jest od wielu elementów. Zaliczają się do nich między innymi:
 • klasa podatkowa,
 • wysokość dochodu rocznego/dochodów rocznych brutto w Niemczech i poza Niemcami,
 • wysokość potrąceń podatkowych (Lohnsteuer, Kirchensteuer i Solidaritӓtssteuer),
 • wykorzystanie ulg (np. ryczałt za dojazdy do pracy: Entfernungspauschale, diety w związku z pracą zamiejscową, ulga na środki pracy Arbeitsmittel: odzież, obuwie, zakup literatury fachowej itd.),
 • sposób rozliczenia (indywidualnie lub wspólnie: małżonkowie),
 • rodzaj obowiązku podatkowego (ograniczony lub nieograniczony obowiązek podatkowy: beschrӓnkte oder unbeschrӓnkte Steuerpflicht),
 • kwoty podane w Lohnsteuerbescheinigung (Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, steuerfreie Arbeitgeberleistungen fϋr Fahrten zwischen Wohnung und erster Tӓtigkeitsstӓtte i inne).
 • ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NAMI TEL. 0048-691-817-809
 • JEŻELI ZAMIERZA PAN/PANI ROZLICZYĆ PODATEK Z NIEMIEC PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJĄ PONIŻEJ DOTYCZĄCĄ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW W ZALEŻNOŚCI OD FORMY ROZLICZENIA PODATKU. 

W związku z powyższym sporządzane kalkulacje przewidywanej kwoty zwrotu podatku mają charakter jedynie orientacyjny, ponieważ definitywne wyliczenie kwoty nadpłaty lub niedopłaty podatku leży w gestii niemieckiego urzędu skarbowego, który rozlicza podatek dochodowy w przybliżonym czasie od 3 do 6 miesięcy (nie ma przepisów regulujących termin rozliczenia podatku w Niemczech przez urząd skarbowy: Finanzamt). Średni zwrot podatku wynosi 800 - 1200 euro, większe kwoty zależą od ilości wykorzystanych ulg, odliczeń i innych czynników (czytaj powyżej).

Warto poświęcić czas, aby zebrać posiadane rachunki imienne lub dowody zakupu np. środków pracy (odzież, obuwie itd.), ponieważ każde odliczenie zwiększa kwotę zwrotu podatku. Ważne jest, aby w miarę dokładnie określić ilość km dojazdów do pracy (najkrótsza trasa lub trasa bardziej korzystna ze względów komunikacyjnych: ryczałt za dojazdy do pracy). Ilość cotygodniowych powrotów do Polski z Niemiec na weekend również może być brana pod uwagę w rozliczeniu (Heimfahrten) – daty, długość km.

ROZLICZENIE PODATKU - POTRZEBNE DOKUMENTY
Do rozliczenia podatku w Niemczech potrzebne są następujące dokumenty:
 • Lohnsteuerbescheinigung (karta podatkowa),
 • zaświadczenie UE/EOG wydane przez polski urząd skarbowy,
 • zaświadczenie ze szkoły (dzieci w wieku 15 – 25 lat),
 • Arbeitgeberbescheinigung (zaświadczenie pracodawcy w określonych przypadkach),
 • kopia ostatniej decyzji podatkowej (Steuerbescheid),
 • Meldebescheinigung (zaświadczenie o zameldowaniu),
 • Heimfahrten (karta do wypełnienia: powroty do domu w Polsce),
 • akt urodzenia dziecka na druku europejskim (odliczenie wydatków na dziecko/dzieci),
 • akt małżeństwa na druku europejskim (rozliczenie wspólne małżonków). 

   
 • Aby zapewnić jak najwyższy zwrot staramy się właściwie przygotować formularze podatkowe i zamieścić w nich informacje podane przez naszych klientów. Poprzez uwzględnienie w deklaracji podatkowej możliwych odliczeń i ulg można uzyskać spory zwrot podatku. Dlatego warto poświęcić trochę czasu na zebranie rachunków, faktur i innych dokumentów np. potwierdzenie przelewu i złożyć deklarację podatkową za poprzedni rok podatkowy (zwrot podatku w Niemczech możliwy jest do 4 lat wstecz). 
 • Maksymalna wysokość możliwego zwrotu podatkowego stanowi sumę kwot z następujących pozycji niemieckiej karty podatkowej: Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag i Kirchensteuer.   
 • Na życzenie klienta sporządzimy nieodpłatną orientacyjną kalkulację kwoty nadpłaty podatkowej.  
 • Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą usługą, to prosimy o kontakt:  
- info@agrypa-group.eu
- 691 817 809
- formularz kontaktowy  

Przykłady zwrotu podatku z Niemiec

Poniższe przykłady zwrotu podatku z Niemiec mają charakter orientacyjny. W związku z tym, że każdy podatnik stosuje różne ulgi i odliczenia w poszczególnych przypadkach przy takich samych zarobkach brutto w roku podatkowym, przy takim samym okresie pracy w Niemczech i przy takiej samej klasie podatkowej wysokość zwrotu podatku może być różna. Najczęściej stosowane odliczenia to ryczał za codzienne dojazdy do pracy prywatnym autem, powroty na weekend do Polski, czynsz za mieszkanie opłacane przez pracownika (umowa najmu), opłaty za media za mieszkanie w Niemczech (prąd, gaz, woda), wydatki na środki pracy (odzież, obuwie zakupione przez pracownika).

Przykład nr 1

Pracownik z pierwszą klasą podatkową (singiel).
Praca wykonywana w okresie od 01. stycznia do połowy września (8,5 miesiąca).
Ilość dni chorobowych: 0
Łączna ilość dni pracy: 160 dni
Dojazdy do pracy (odległość od miejsca zamieszkania w Polsce do miejsca pracy w Niemczech): 66,4km
    
Dochody brutto w Niemczech
 
13339,20 euro
Dochody brutto w Polsce 0,00 zł
Lohnsteuer (podatek od wynagrodzenia) 969 euro
Solidaritӓtszuschlag 42,97 euro
Kirchensteuer 0,00 euro
Rentenversicherung 1240 euro
Krankenversicherung 1034 euro
Pflegeversicherung 237 euro
Arbeitslosenversicherung 166,74 euro
Przewidywana kwota zwrotu podatku (euro / %) 570 euro (56,32%)Przykład nr 2

Pracownik z II klasą podatkową (osoba samotnie wychowująca dziecko).
Praca wykonywana przez 7 miesięcy w roku podatkowym.
Ilość dni chorobowych: 0
Łączna ilość dni pracy w roku: 145 dni
Dojazdy do pracy (odległość od miejsca zamieszkania w Polsce do miejsca pracy w Niemczech): 48,92km
    
Dochody brutto w Niemczech
 
15760,00 euro
Dochody brutto w Polsce 0,00 zł
Lohnsteuer (podatek od wynagrodzenia) 120,00 euro
Solidaritӓtszuschlag 0,00 euro
Kirchensteuer 0,00 euro
Rentenversicherung 1473,45 euro
Krankenversicherung 1309,00 euro
Pflegeversicherung 201,30 euro
Arbeitslosenversicherung 236,00 euro
Przewidywana kwota zwrotu podatku 120 euro (100%)
 


Przykład nr 3

Pracownik z pierwszą klasą podatkową.  
Praca wykonywana była przez cały rok podatkowy.
Ilość dni chorobowych: 0
Pracownik wynajmował w Niemczech w roku podatkowym mieszanie i opłacał je plus media.
Podatnik zapłacił w roku podatkowym łącznie 2440 euro podatku.
Podatnik nie uzyskał dochodów w Polsce w roku podatkowym.
    
Dochody brutto w roku podatkowym 25000,00 euro
Kinderfreibetrӓge 0
Kirchensteuer 0,00 euro
Krankenversicherung tak
Rentenversicherung tak
Arbeitslosenversicherung tak
Czynsz za mieszkanie (miesięcznie) 175,00 euro
Inne opłaty w roku (prąd, gaz, woda itp.) 720,00 euro
Powroty na weekend do Polski (odległość) 160 km
Ilość powrotów na weekend do Polski (rok) 24
Ilość dni pracy w ciągu pierwszych 3 miesięcy 63
Koszty przeprowadzki 0,00 euro
Przewidywany zwrot podatku (euro / %) 1260 euro (51,64%)Przykład nr 4

Rozliczenie indywidualne:
 
Dochody brutto w Niemczech 18160 euro
Dochody brutto w Polsce 0,00 zł
Zapłacony podatek 1090 euro
Odliczenie – powroty do Polski z Niemiec 1584 euro
Odliczenie - diety 1624 euro
Nadpłata podatkowa 745 euro (68,34%)Przykład nr 5

Rozliczenie wspólne (małżonkowie):

 
Dochody brutto w Niemczech mąż: 22600 euro
żona: 0,00 euro
Dochody brutto w Polsce mąż: 0,00 zł
żona: 41500 zł
Zapłacony podatek 2235 euro
Odliczenie – powroty do Polski z Niemiec 6309 euro
Inne odliczenia 1040 euro
Nadpłata podatkowa 1900 euro (85%)


Przykład nr 6

Rozliczenie indywidualne:
Klasa podatkowa I
 
Dochody w Niemczech 8450 euro
Dochody w Polsce 0,00 zł
Zapłacony podatek 763 euro 
Odliczenia 3130 euro
Nadpłata podatkowa 763 euro

 

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies